ZMYSŁOWE WSKAŹNIKI ORIENTACYJNE W UCZENIU SIĘ LABIRYNTU

Jakimi zmysłami kierowały się szczury Smalia szukając drogi w labiryncie? Czy węchem? Niewątpliwie, zapach pokarmu, rozchodzący się poprzez ścianki z siatki, stanowił dla zwierzęcia pobudkę, ale sam zapach nie mógł prowadzić, go po bardzo krętej drodze. Zwierzęta nie mogły też orientować się w drodze do pokarmu po własnych śladach, pozostawionych w próbach ‚poprzednich, ponieważ wędrując po labiryncie zostawiały swój zapach zarówno na drodze właściwej, jak i w ślepych uliczkach. Dwa z badanych szczurów podczas eksperymentów oślepły, a mimo to wyuczyły się labiryntu tak samo szybko, jak zwierzęta z normalnym wzrokiem. Smali wysnuł stąd wniosek, że istotnych wskaźników orientacyjnych dostarczają szczurowi w labiryncie nie wzrok lub węch, lecz najprawdopodobniej dotyk i zmysł kinestetyczny.

Eksperymenty te powtórzył i rozszerzył Watson (1907), kładąc nacisk na zidentyfikowanie zmysłowych wskaźników, według których szczur orientuje się w labiryncie. Metoda jego polegała na eliminowaniu poszczególnych zmysłów, po jednym na raz, i określaniu: a) czy zwierzęta, które już wyuczyły się labiryntu, potrafią nadal trafiać bez błędu do pokarmu, oraz b) czy zwierzęta, uprzednio nie uczone, potrafią nauczyć się labiryntu tak samo prędko jak zwierzęta normalne.

Wzrokowe wskaźniki orientacyjne wyeliminował Watson iprzez zaciemnienie pokoju doświadczalnego. Zwierzęta wyćwiczone przy świetle, w ciemności w dalszym ciągu poprawnie przebiegały labirynt, zwierzęta zaś nie uczone uczyły się tak samo szybko w ciemności jak przy świetle. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości, Watson oślepił kilka szczurów usuwając im gałki oczne. Jest to operacja, po której szczury szybko wracają do zdrowia. Okazało się, że szczury ślepe uczyły się labiryntu tak samo szybko jak normalne, a zwierzęta oślepione już po wyuczeniu się labiryntu wykazywały jedynie lekkie obniżenie sprawności. Wydawało się więc, że zmysł wzroku nie dostarcza zwierzęciu istotnych wskaźników orientacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>