Zapominanie

Czy wygasanie nie jest po prostu pewnym wypadkiem zapominania? Kilka faktów wykaże, iż są to zupełnie odrębne zjawiska. Przy zapominaniu istotną rolę gra pauza, jaka dzieli okres uczenia się od.chwili, w której sprawdzamy pamiętanie, natomiast wygasanie zachodzi mimo wielokrotnego powtarzania ciągu Sw-Rw, a nawet zwiększa się z ilością nie wzmacnianych powtórzeń. Następnie, łatwo wykazać, że wygasany OW wcale nie uległ zapomnieniu. Zadziałajmy ponownie Sw po pewnej przerwie, a zaobserwujemy zjawisko „spontanicznej restytucji” odruchu.

Bieżnia Graham a-G agnego. Jako urządzenie do demonstracji spontanicznej restytucji doskonałe usługi oddaje zwykła bieżnia umieszczona dość wysoko i zaopatrzona na jednym krańcu w skrzynkę startową, a na drugim w skrzynkę z pokarmem (rys. 20-3, str. 91). Po otworzeniu drzwiczek skrzynki startowej (Sic) szczur biegnie do drugiej skrzynki, w której znajduje pokarm i zjada go. Za Rto można odpowiednio uważać wyjścia zwierzęcia ze skrzynki startowej1 i mierzyć silę tej Ru> długością jej czasu utajenia, tj. czasu, jaki upływa pomiędzy otworzeniem drzwiczek i momentem, w którym szczur już wyraźnie wyszedł ze skrzynki. Czas utajenia określa się zwykle w loga- rytmach sekund. Krzywą uczenia się tej warunkowej reakcji przedstawia rysunek 19-6.

Kropki oznaczają przeciętne logarytmów czasu utajenia w 15 kolejnych próbach z nagrodą. Krzywą wyliczono na podstawie równania racjonalnego. Zauważmy, że krzywa zaczyna się od kółka, które stanowi teoretyczny punkt wyjścia, położony nieco poniżej rezultatu uzyska- nego faktycznie w pierwszej próbie.

Natychmiast po ukończeniu prób z uczeniem się reakcji usuwano pokarm ze skrzyni, ku której biegły szczury. Na wykresie przedstawiono tylko pięć pierwszych prób z wygaszaniem. U każdego szczura wygaszanie kontynuowano aż do chwili, gdy okres utajenia wynosi! 180 sekund (log = 2,26), ale całej krzywej nie można było umieścić na wykresie, ponieważ niektóre szczury potrzebowały więcej prób niż inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>