Zamiana wskaźników cz. III

W pierwszej fazie eksperymentu (gdy zwierzęta już nauczyły się przeskakiwać przestrzeń dzielącą je od ipokarmu) wytwarzano nawyk wybierania jednego kierunku, np. skakania zawsze do drzwiczek po prawej stronie. W drugiej fazie eksponowano dwa trójkąty, wskaźnikiem dodatnim był trójkąt w położeniu prostym. Wskaźnik ten umieszczano równie często na obu drzwiczkach, tak że skacząc zawsze do drzwiczek po stronie prawej szczur w połowie prób natrafiał na trójkąt w położeniu prostym i zdobywał nagrodę, a w połowie na trójkąt odwrócony i nagrody nie otrzymywał. Ćwiczenie w tym wstępnym okresie obejmowało tylko 40 prób, co przeważnie nie wystarczało, aby wystąpiły jakieś wyraźne objawy orientacji we wskaźnikach. Na końcu wskaźniki zamieniano, tzn. od tej chwili dodatni był trójkąt odwrócony. Taki przebieg miało doświadczenie w grupie eksperymentalnej, natomiast grupa kontrolna otrzymywała pokarm w połowie prób z trójkątem odwróconym i w połowie prób z trójkątem prostym. A więc grupa kontrolna, w której jednakowo wzmacniano wybór obu trójkątów, powinna podejmować właściwe ćwiczenie bez jakiejś specjalnej skłonności do wybierania jednego ze wskaźników, grupa eksperymentalna zaś powinna wykazywać skłonność do wybierania zgodnie z dotychczasowym znaczeniem wskaźników (tj, do wybierania trójkąta prostego, przyp. tłum.). Tego należałoby oczekiwać opierając się na teorii Hulla i Spence’a, która pozwala przewidywać wystąpienie takiej skłonności, natomiast według teorii

Lashleya obie grupy byłyby w stosunku do wskaźników zupełnie obojętne, ponieważ kierowałyby się nawykiem wybierania określonego kierunku a na trójkąty nie zwracałyby uwagi. Wyniki eksperymentu okazały się zgodne z teorią Hulla i Spence’a, mianowicie grupie eksperymentalnej do opanowania zamienionych wskaźników potrzeba było 63 prób, grupie kontrolnej zaś tylko 37 prób, co stanowi różnicę statystycznie znamienną.

Podobny eksperyment przeprowadzili Ritchie, Ebeling i Roth (1950) w laboratorium Swarthmore i uzyskali analogiczne wyniki. W okresie wstępnym jedna grupa szczurów przechodziła ćwiczenie ź wskaźnikami fałszywymi, a druga z wskaźnikami poprawnymi. Grupa ćwiczona na fałszywych wskaźnikach opanowywała wskaźniki poprawne ze znacznym opóźnieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>