Zamiana wskaźników cz. II

Wyniki te przemawiają za teorią Hulla i Spence’a, którą określa się też jako „teorię ciągłości uczenia się”, ponieważ według niej proces uczenia się przebiega od samego początku w sposób ciągły i nie wykazuje żadnych istotnych przerw pomiędzy okresem wstępnym a okresem właściwym.

Inne eksperymenty przeprowadzone za pomocą tej techniki doprowadziły na ogół do takiego samego wniosku, mianowicie potwierdziły tezę, że nawet mała liczba fałszywych ćwiczeń w okresie wstępnym przeszka- dza uczeniu się w okresie właściwym. W badaniach nad szczurami eksperymentator może łatwo wytworzyć okres wstępny wypracowując najpierw nawyk wybierania jednego kierunku. Trzeba po prostu kilkakrotnie nagrodzić zwierzę za wybór, np. prawych drzwiczek, a wytworzywszy już w ten sposób nawyk wybierania prawej strony, wprowadzić w pewnej niezbyt wielkiej liczbie prób wskaźnik pozytywny i negatywny, następnie zaś wskaźniki zamienić i kontynuować ćwiczenie aż do pełnego opanowania ich przez szczura. Tak postępował Spence (1945) stosując jako wskaźniki światło jasne i przyćmione oraz Ehrenfreund (1948), który znów w charakterze wskaźników używał trójkątów równobocznych w położeniu prostym i odwróconym. Oba te badania wyszły z uniwersytetu w Iowa i dały analogiczne wyniki. Przedstawimy tu krótko eksperyment Ehrenfreunda. Autor ten podkreśla przede wszystkim, że figury, które daje się szczurowi do odróżnienia, powinny znajdować się w takim miejscu, aby zwierzę samo musiało je zauważyć. W aparacie do skoków szczur wpatruje się w to miejsce, na które ma skoczyć, toteż figury pełniące rolę wskaźników należy tu umieścić u spodu drzwiczek. W wypadku gdy wskaźniki znajdą się wysoko ponad drzwiczkami, najwidoczniej ćwiczenie przebiega wolno, ponieważ szczur, aby wyraźnie dostrzegać kształty, musi najpierw nauczyć się patrzeć w to miejsce. Dlatego też Ehrenfreund umieszczał w swoim podstawowym eksperymencie białe trójkąty u podstawy czarnych drzwiczek,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>