Zagadnienia związane z aparaturą badawczą cz. III

Po każdej nieprawidłowej reakcji stosował Munn uderzenie prądem elektrycznym, jednakże kara tego typu nie jest tak bezpośrednio oczywista jak zderzenie z zamkniętymi drzwiczkami, a następnie upadek w aparacie ze stojakiem do skoków.

Inny sposób zwracania uwagi zwierzęcia na wskaźniki stosuje technika przyciągania przedmiotu. Dawno już wiedziano (Hobhouse, 1901), że małpa szybko uczy się przyciągać naczynie z pokarmem, umieszczone na ziemi poza zasięgiem jej ręki, ale przywiązane do sznurka, za który zwierzę może uchwycić. Jeśli mamy dwa takie naczynia, jedno większe, a drugie mniejsze, zaś pokarm kładziemy zawsze do większego, małpa łatwo nauczy się kierować wielkością naczyń jako wskaźnikiem. Tak samo może zwierzę opanować inne wskaźniki, np. jasność czy kształt (Klüver, 1931, 1933). Przyciągania naczynia z pokarmem za pomocą sznurka można łatwo nauczyć również szczura. Jeśli naczynie, które zawiera pokarm, jest zawsze cięższe od naczynia pustego, szczur po około 100 próbach nauczy się wybierać systematycznie naczynie cięższe (McCulloch, 1934: McCułloch i Pratt, 1934). Jak się zdaje, u szczurów nie wypróbowano za pomocą tej metody wskaźników wzrokowych.

Jeszcze inne proste urządzenie do eksponowania konkretnych przedmiotów jako wskaźników dodatnich i ujemnych zastosował z powodzeniem Harlow w swych badaniach nad małpami (1944). Jeśli w zasięgu ręki małpy umieścić dwa niewielkie przedmioty, np. pudełko od pigułek i blaszankę od nafty, z tym, że pod pudełkiem jest zawsze ukryty pokarm, małpa szybko uczy się wybierać pudełko od pigułek. Przy rozwiązywaniu wielu takich problemów z rozmaitymi przedmiotami jako wskaźnikami uczenie się nowych wskaźników przebiega coraz szybciej, aż wreszcie dochodzi do tego, że zwierzę rozwiązuje każdy nowy problem zaledwie z jednym lub dwoma błędami. W tej eksperymentalnej sytuacji małpa uczy się szukać właściwych wskaźników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>