Wstępny przegląd zmiennych – kontynuacja

W większości eksperymentów przeprowadzanych za pomocą techniki OW bodziec warunkowy ma wartość stałą. Gdy modyfikujemy jego jakość, otrzymuje się eksperyment z zakresu generalizacji i odróżniania. Na przykład pies, u którego wytworzono ślinowy odruch warunkowy w ten sposób, że reaguje on na ton o pewnej określonej wysokości, będzie reagować wydzielaniem mniejszej ilości śliny również na różne tony o innej wysokości. Generalizacja Sw może dotyczyć również intensywności bodźca: jeśli wytresujemy psa tak, aby reagował na ton o pewnej określonej donośności, może wystąpić u niego tendencja do odpowiadania słabszą reakcją również na ton głośniejszy lub cichszy. Zmiany w sile Sw mogą mieć jeszcze inny skutek: bodźce silniejsze wywołują na ogół silniejsze reakcje, a Rtu najprawdopodobniej nie stanowi wyjątku od tej reguły1.

Jeśli Sw nadamy pewną wartość stałą, będziemy mogli badać wpływ, jaki mają różne zmienne O (lub zmienne A, str, 10) na Rw. Te zmienne O dzielimy dla wygody na grupy i każdą grupę wiążemy z osobnym czynnikiem hipotetycznym, czyli z pewną zmienną pośredniczącą. Tak np. „popęd” to domyślna zmienna O, którą w wypadku popędu pokarmowego (głodu) regulujemy, określając liczbę godzin, które upłynęły od ostatniego karmienia. Druga główna zmienna pośrednicząca to siła uwarunkowania, czyli siła odruchu warunkowego OW, stanowiącego rezultat warunkowania. Rzeczą niezmiernie ważną jest, aby odróżnić siłę OW od siły Rw. Siłę faktycznej reakcji Rw można mierzyć w kolejnych próbach, stanowi ona funkcję 1) siły Sw, jaką zastosowaliśmy w danej próbie, 2) aktualnej siły popędu, oraz 3) zmian, które zaszły w układzie nerwowym pod wpływem prób poprzednich. Ostatni czynnik nazywa się właśnie „siłą OW”. Hull (1943, 1950, 1951) nazywa go „siłą nawyku S-R’’ i oznacza symbolem SHR,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>