Wskaźniki przy odróżnianiu figur – dalszy opis

Gdy zwierzęta nauczyły się odróżniać na czarnym tle biały trójkąt stojący prosto od odwróconego albo biały trójkąt od białego krzyża, nawyk łatwo przenosił się na biało zarysowane kontury tych figur albo na figury takie same, ale o barwie jasnoszarej na ciemnoszarym tle, jednakże przeniesienie nie występowało, gdy figury były czarne na tle białym. „We wszystkich wypadkach, w których stosunek jasności figury i tła ulegał odwróceniu, występował całkowity zanik odróżniania”. A więc wskaźnikiem nie był dla szczurów sam kształt, niezależnie od barwy figur, jasnej lub ciemnej. Również i my nie rozpoznajemy twarzy na negatywe fotograficznym, z zamienionymi stosunkami plam jasnych i ciemnych.

Szczur łatwo uczy się wybierać większe lub mniej sze > z dwóch białych kół wtedy, gdy jedno koło ma powierzchnię dwukrotnie większą niż drugie. Nie wiemy jednak na pewno, czy wskaźnikiem jest tu rzeczywiście wielkość kół, a nie ilość odbitego światła, możliwe też, że zwierzę kieruje się wielkością i kształtem czarnego tła. Badania przeprowadzone za pomocą metody bodźców równoważnych wskazują, że działać może każdy z tych czynników, poszczególne szczury zaś z tego rodzaju konfiguracji bodźców wybierają jedne takie, a drugie inne wskaźniki.

Zakres bodźców równoważnych wykazuje u szczurów różnice indywidualne. Gdy w badaniach właściwych używamy wielu par bodźców, niektóre szczury przyjmą ich dużo jako równoważne w sto- _sunku do tej pary, której się wyuczyły, a inne tylko kilka. Jaki wpływ miałoby na odróżnianie zniszczenie pewnej części kory mózgowej szczura? Czy zwiększyłoby, czy zmniejszyło zakres bodźców równoważnych? Teoretycznie można argumentować na korzyść albo jednej, albo drugiej koncepcji, zależnie od tego, jak będziemy pojmować funkcje kory mózgowej, eksperymenty jednak dowodzą, że po operacji zakres bodźców równoważnych ulega zwiększeniu, tzn. zwierzę z uszkodzonym mózgiem gorzej odróżnia bodźce. Rezultat ten zgadza się z faktem, że uczenia się wymaga nie generalizacja bodźców, ale ich odróżnianie (Maier, 1941: Wapner, 1944).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>