Wpływ oceny „dobrze”

Badany, nie znający hiszpańskiego, podkreślał to słowo spośród pięciu angielskich, które według jego przypuszczeń stanowi najlepszy odpowiednik podanego na czele kolumny słowa hiszpańskiego. Eksperymentator mówił mu „dobrze”, co odgrywało rolę nagrody, albo „źle”, co spełniało funkcję kary, i polecał przechodzić od razu do następnej pozycji. Listę tę przerabiano raz dziennie przez kilka dni. Wyborów z pierwszego dnia nie brano pod uwagę, uważając, że mogą one czasem zależeć od uprzedniej wiedzy badanego. Przy obliczaniu wyników więc uwzględniono tylko te słowa, które badany wybrał po raz pierwszy w którejś z następnych prób i które zostały ocenione przez E jako „dobre” albo „złe”. W odniesieniu do tych słów sprawdzono czy ten sam wybór powtarzał się w dalszej kolejnej próbie, a tym samym czy nagroda utrwalała, a kara osłabiała tendencję do dokonania tego wyboru, czy też nie było tu żadnego efektu, który by przetrwał poza 24-godzinną przerwę. Gdyby nie było żadnego efektu, to szanse na powtórzenie słowa wybranego poprzednim razem wyrażałyby się stosunkiem 1 :5, czyli wynosiłyby 20 procent. Z 9 osobami badanymi w próbach od drugiej do piątej otrzymano dla każdego słowa następujące wyniki.

Wybory wzmacniane słowem „dobrze” były powtarzane w następnej próbie 283 na 621 razy, czyli 45,6 procent. Wybory wzmacniane słowem „źle” były powtarzane w następnej próbie 488 na 2097 razy, czyli 23,3 procent.

Wpływ oceny „dobrze” jest dodatni i wyraźny: ale nie widać żadnego ujemnego wpływu oceny „źle”. Co więcej, słowo wzmacniane ujemnie zamiast powtarzać się rzadziej, niżby to wynikało z przypadku, były powtarzane częściej: do tego odchylenie o 3,3 procent od wyniku przeciętnego, mimo że małe, jest jednak wiarygodne ze względu na dużą liczbę przypadków. W innym podobnym eksperymencie podawano badanym pozycje tego rodzaju 2:

W liście oryginalnej słowa na czele kolumn, podane kursywą, były, tak jak i tu, w języku hiszpańskim zaś pozostałe słowa w kolumnach były angielskie, jako że badania przeprowadzano na studentach amerykańskich. (Przyp. tłum.).

W oryginalnych badaniach przeprowadzonych na studentach amerykańskich użyto analogicznych (tzn. równie rzadko używanych i nie powszechnie znanych, kwiat zapach napój ożywienie niechęć strzelba topór kielich zawadiaka pasterz

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>