Wpływ oceny „dobrze” – kontynuacja

Należało podkreślić najlepszą definicję mało znanego słowa. Takich pozycji było 400. Ułożono z nich dwie listy, z których jedną dano 0, a drugą 9 osobom badanym. Wyniki były następujące:

Z 1022 wyborów wzmocnionych słowem „dobrze” w następnej próbie badani powtórzyli 633, czyli 61,9 procent. Z 2875 wyborów wzmocnionych słowem „źle” w następnej próbie badani powtórzyli 737, czyli 25,6 procent.

I tu znowu odpowiedzi ukarane powtarzały się z częstością nieco większą od przypadkowej. Okazuje się, że tak samo jak w przypadku ślepych uliczek w labiryncie (str. 142) pewne odpowiedzi fałszywe są same w sobie atrakcyjne i trudne do wyeliminowania.

W eksperymencie stanowiącym uzupełnienie poprzednich, przeprowadzonym na kurczętach (Thorndike, 1932b), z punktu wyboru rozchodziły się na trzy drogi, z których jedna prowadziła do pokarmu i towarzystwa innych kurcząt, a dwie pozostałe do uwięzienia w samotności i bez pokarmu na okres 60 sekund. Uzyskane wyniki są zbyt złożone, żeby można je było przytoczyć w zwięzłej postaci, ale uprawniają one do wniosku, że efekt kary jest bardzo mały, podczas gdy nagroda silnie wpływa na powtórzenie nagrodzonego wyboru.

W pozornej sprzeczności z negatywnymi wnioskami Thorndike’a, dotyczącymi wpływu kary, pozostają pewne znane wyniki eksperymentów nad uczeniem się odróżniania u zwierząt. Na przykład Warden i Aylesworth (1927) ćwiczyli szczury w odróżnianiu dwu krążków, oświetlonego i nie oświetlonego (sygnałem dodatnim był krążek oświetlony), w aparacie bardzo podobnym do pokazanego na rysunku 20-1, str. 86. W jednej grupie stosowano jedynie przynętę pozytywną – pokarm znajdujący się za oświetlonym krążkiem: natomiast na drugą grupę działano również karą – mianowicie za wybór krążka nie oświetlonego zwierzę otrzymywało uderzenie prądem elektrycznym. Grupa z samą nagrodą potrzebowała 294 prób na osiągnięcie pewnego określonego kryterium wprawy, natomiast grupa z nagrodą i karą – 56 prób. Ponieważ stosowano tu metodę bez poprawki (str. 148), zwierzęta nie miały okazji do natychmiastowego przerzucenia się z reakcji jak „animozja” i „berdysz” w języku polskim) słów angielskich, mianowicie desition (zakończenie) i dowlas (zgrzebne płótno), a przy każdym z nich podano 5 potocznych słów angielskich, wśród których znajdował się synonim słowa stojącego na czele kolumny: desition-crossinp situation, ending, crawing, laziness: dowlas-bornie, fabric, grief, soldier, howls. (Przyp. tłum.). Ukaranej na reakcję nagradzaną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>