WARUNKOWANIE

Psycholog eksperymentalny wiele zawdzięcza kilku pionierskim badaczom, którzy wprowadzili pewne metody doświadczeń nad uczeniem się, ustalili sposoby kontrolowania warunków mających wpływ na uczenie się pewnych działań oraz sposoby rejestrowania zmian, którym działania te ulegają. Jednym z tych badaczy był Ebbinghaus (1885), twórca metody badań nad uczeniem się na pamięć i przechowywaniem, drugim zaś – rosyjski fizjolog Pawłów. Z pewnością inni fizjologowie również mieli duży udział w rozwoju metodologii psychologicznej, np. jeśli idzie o badanie czasu reakcji i wrażeń zmysłowych, ale chyba poza Pawłowem żaden z nich nie zajmował się konsekwentnie zagadnieniami związanymi z uczeniem się. Większość fizjologów wolała ten problem pozostawić psychologom, żywiąc cokolwiek złudną nadzieję, że może psychologia opracuje go za pomocą metod naukowych.

Na przełomie naszego stulecia ten rosyjski fizjolog, który już wówczas był wybitnym uczonym, przeprowadzał badania nad wydzielaniem gruczołów biorących udział w procesach trawiennych. Stwierdził, że zjawiska te przebiegają na ogół według określonych praw, mianowicie organizm reaguje nimi na bodźce w sposób dający się przewidzieć. Były to, krótko mówiąc, odruchy wydzielnicze. Jednakże czasami przebiegały one w sposób zmienny i kapryśny. Fizjologowie byli skłonni pomijać takie psychiczne” wydzielanie w mniemaniu, że zależy ono od „myśli” i „uczuć” zwierzęcia, a więc nie podlega prawom fizjologicznym, choć może przebiegać według praw psychologicznych. Pawłów niewiele miał szacunku dla tej psychologii, którą poznał w tym dawniejszym okresie jej rozwoju. Sądził, że każdy składnik procesu trawiennego, musi podlegać prawom przyrodniczym i być dostępny ścisłemu, obiektywnemu badaniu przy zastosowaniu metod fizjologicznych. Po pewnym okresie wahania powziął doniosłą decyzję poświęcenia pracy swojej i swego laboratorium badaniom nad tymi zmiennymi zjawiskami wydzielni- czymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>