Uderzenie prądem po wyborze poprawnym – kontynuacja

W eksperymentach tych stosowano procedurę „poprawiania reakcji”, tzn. zwierzę mogło z korytarza niewłaściwego przejść do właściwego, a każdą próbę kontynuowano tak długo, aż badany dotarł do pokarmu.

Wymagano odróżnienia korytarza jasnego od, ciemnego, jasne oświetlenie było wskaźnikiem dodatnim. Korytarz KI oświetlano 15-watową lampą Lt dającą światło jednostajne, rozproszone wskutek przepuszczania przez warstwę tłuczonego szkła, podobnie światło lampy Lt oświetlało korytarz Ks. Gdy świeciła się lampa otwarte były drzwiczki Dlt drugi korytarz był ciemny, a drzwiczki w nim zamknięte (Muenzinger i Powłoski, 1951, podali projekt pewnego udoskonalenia tej skrzynki do badań nad odróżnianiem).

W niektórych eksperymentach wprowadzono pewne niebezpieczeństwa grożące przy wejściu w boczne korytarze, np. umiarkowanej siły uderzenia prądem elektrycznym z siatki umieszczonej na podłodze lub szparę około 17 cm, przez którą zwierzę musiało przeskoczyć. Załączona tabela podaje niektóre z uzyskanych rezultatów (według pracy: Muenzinger, Bernstone . i i Richards, 1938):

Różnice w bezwzględnej liczbie prób, jakie wystąpiły pomiędzy eksperymentami Muenzingera i Wischnera, nie są trudne do wyjaśnienia. Każda próba „z poprawianiem reakcji” trwa tak długo, aż zwierzę dostanie się do pokarmu. Jeśli pierwszy wybór jest błędny, szczur dokonuje drugiego, poprawnego, tak że pojedyncza próba składa się tu właściwie z dwóch, jednej niepoprawnej, a drugiej poprawnej. Natomiast poszczególna „próba bez poprawek” zawiera tylko jeden wybór, poprawny lub niepoprawny. Dlaczego jednak uderzenie prądem po wyborze bezbłędnym daje takie złe wyniki przy próbach bez poprawek, a tak dobre przy próbach z poprawkami? Powód tego jest zupełnie jasny. Gdy szczur dostaje uderzenie w korytarzu oświetlonym, a nie ma możności wycofania się, styka się przy wejściu do korytarza naj-

Był to więc eksperyment, w którym badano odróżnianie światła od ciemności, nie pozwalając jednak zwierzęciu w danej próbie powrócić tą samą drogą, a tym samym też poprawić popełnionego błędu. W tabeli podajemy kilka rezultatów opublikowanych przez Wisehrjera

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>