UCZENIE SIĘ

Pozostałe rozdziały tej książki będą dotyczyły rozległej dziedziny uczenia się i tematów z tym związanych. O uczeniu się każdy z nas ma sporo wiadomości typu potocznego z życia codziennego. Trzeba przyznać, że również wiele ważnych wyników naukowych da się wyrazić w terminach mowy potocznej. Jednakże dla poprawnego i owocnego prowadzenia badań eksperymentalnych takie ujęcie nie wystarcza: trzeba tu bardziej wyrafinowanych technik badawczych. Zdobycie ścisłych danych wymaga stworzenia uproszczonych, ale ściśle określonych sytuacji, w których badacz ma możność kontroli warunków eksperymentu. Z biegiem czasu cała obszerna dziedzina uczenia się uległa rozbiciu na szereg mniejszych działów, które się bardzo zróżnicowały: w jednych wiedza psychologiczna nie wyszła, być może, daleko poza to, co pozwala stwierdzić sam zdrowy rozsądek, podczas gdy w innych zidentyfikowano pewne zmienne istotne z punktu widzenia uczenia się oraz osiągnięto znaczną precyzję w technice ich kontroli. Jeżeli idzie o znaczenie fachowych terminów psychologicznych, to największą ścisłość osiąga się przy definiowaniu ich w sposób operacyjny, tj. przez wiązanie ich z wykonanymi określonymi operacjami eksperymentalnymi oraz spowodowanymi przez nie zmianami zachowania.

Takiej właśnie kolejności wykładu będziemy się trzymać w tych rozdziałach, wprowadzających czytelnika w badania eksperymentalne nad uczeniem się. Najpierw opiszemy całą tę dziedzinę w terminach potocznych, a potem stopniowo będziemy ją rozbijać na mniejsze działy i wprowadzać fachową terminologię psychologiczną. Rozdział niniejszy stanowi wstępny, ogólny przegląd kilku podstawowych grup problemów i metod badawczych z zakresu całej problematyki uczenia się: dalsze rozdziały będą poświęcone poszczególnym działom psychologii uczenia się lub grupom powiązanych ze sobą problemów eksperymentalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>