Uczenie się pojęć

Eksperymentalne badania nad powstawaniem pojęć prowadzono według takiego samego ogólnego schematu, jak doświadczenia nad uczeniem się odróżniania. Zachowanie się jest wyznaczone przez pojęcia wtedy, gdy badany reaguje jednakowo na «przedmioty należące do jednej i tej samej klasy, zaś na przedmioty nie należące do tej klasy albo reaguje odmiennie, albo wcale nie reaguje. Stosunkowo prosty eksperyment tego rodzaju przeprowadził Long (1940) na dzieciach w wieku 3-6 lat. Przed

Wywody autorów na temat wniosków z eksperymentów Prentice’a nie są jasne. Być może idzie tu o taką myśl: Badania Prentice’a wykazały, że z jednej strony dla wyuczenia się odróżniania istotne jest – zgodnie z teorią Lashleya – zauważenie i skojarzenie z reakcją przede wszystkim wskaźników właściwych. Z drugiej strony jednak okres wstępny nie jest, jak sądził Lashley, bez znaczienia, ponieważ występują w nim przypadkowe reakcje udane, które stopniowo doprowadzają do zauważenia wskaźników właściwych, zgodnie znów z teorią Hulla. Dlatego fałszywy trening w okresie wstępnym przeszkadza potem w wykryciu wskaźników właściwych, choć nie w tym stopniu, jak można by przewidywać na podstawie teorii Hulla i Spence’a. Czyli w obu teoriach jest cząstka prawdy i cząstka fałszu. (Przyp. tłum.). dzieckiem umieszczano skrzynkę z dwoma małymi okienkami. Jeśli dziecko nacisnęło okienko właściwe, ze skrzynki wypadał cukierek. Przez jedno okienko widać było gumową piłkę, przez drugie prostokątny, drewniany klocek, bodźcem dodatnim była piłka. Gdy dziecko nauczyło się już systematycznie wybierać piłkę, wypróbowywano bodźce równoważne (str. 96). Zamiast piłki pokazywano kuliste przedmioty różnej wielkości i barwy, zrobione z różnego materiału, a zamiast klocka różne przedmioty kanciaste. Okazało się, że dziecko stale wybiera przedmioty o kształcie kuli. Gdy zamiast kul podstawiano przedmioty w kształcie walca, trzeba było niewielu dodatkowych ćwiczeń, aby dziecko nauczyło się je wybierać, gdy przeciwstawiano płaskie kółka płaskim wielokątom, dzieci wybierały kółka. Przy ekspozycji dwóch wielokątów dzieci – z wyjątkiem najmłodszych trzylatków – wybierały te, które były bardziej zbliżone do koła, tj. miały więcej boków. Wynika stąd, że dzieci, które niewątpliwie znały już ¡pojęcie kuli czy piłki, łatwo dostosowywały je i zmieniały tak, aby objęło ono również inne przedmioty okrągłe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>