UCZENIE SIĘ ODRÓŻNIANIA BODŹCÓW

Jeden z typowych eksperymentów stosowanych w psychologii zwierząt stawia badanemu zadanie wyboru pomiędzy dwoma drzwiczkami albo dwoma korytarzami prowadzącymi do małych komórek. W jednej komórce badany znajduje nagrodę, a w drugiej nie, czasami spotyka się nawet z karą. Jeśli „dodatnie” drzwiczki albo „dodatni” korytarz zawsze są położone po prawej albo zawsze po lewej stronie, problem ten nie przedstawia dla zwierzęcia trudności. Tak dzieje się na przykład w wypadku prostych labiryntów. Ale w tym typie doświadczeń, którym zajmujemy się obecnie „dodatnie” drzwiczki lub „dodatni” korytarz są położone czasem po prawej, a czasem po lewej stronie, natomiast oznacza się je pewnym znakiem lub wskaźnikiem, którego zwierzę musi się nauczyć, aby trafić do miski z pokarmem. Drzwiczki „ujemne” czy „ujemny” korytarz albo nie mają żadnego znaku, albo też oznacza się je jakimś odmiennym od tamtego wskaźnikiem. Jeśli za wskaźniki obierzemy dwie kartki, białą i czarną, przyczepione do drzwiczek lub do ścian korytarza, z tym, że biała kartka jest wskaźnikiem dodatnim i że często przenosi się ją z jednej strony na drugą – rozwiązanie zadania okazuje się dla zwierzęcia zdumiewająco trudne. Trzeba wielu prób, aby badany nauczył się systematycznie kierować wskaźnikiem dodatnim.

Eksperyment ten był pomyślany pierwotnie jako test do badania zmysłów u zwierząt. Weźmy zwierzę, które już nauczyło się wybierać systematycznie drzwiczki lub korytarz oznaczony barwą białą, zastąpmy barwę białą kartką jasnoszarą, a barwę czarną kartką ciemnoszarą i zobaczmy, czy zwierzę będzie wybierać barwę jasnoszarą lub czy szybko nauczy się nią kierować. A teraz zmieniajmy oba odcienie barwy szarej, tak aby one coraz mniej różniły się jasnością, i postępujmy tak, aż dojdziemy do progu odróżniania jasności. Jest to typowy eksperyment psychofizyczny zastosowany do zwierząt, zanim jednak będziemy mogli nasze urządzenie zastosować do tego celu, musimy najpierw nauczyć zwierzę posługiwania się wskaźnikiem dodatnim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>