Uczenie się labiryntu jako „zapamiętywanie miejsca”

Słowa „miejsce” można używać w dwu znaczeniach – szerszym i węższym. Miejscem w znaczeniu szerszym jest pewien wycinek otoczenia, na przykład pokój, najbliższe sąsiedztwo, miasto albo właśnie labirynt, tzn. układ przedmiotów o określonej lokalizacji, położonych w określonym kierunku i w określonej odległości jeden od drugiego oraz od punktu, w którym w danym czasie może się znajdować osobnik. Badacz opisując zachowanie zwierzęcia w labiryncie będzie stale używać terminów oznaczających przedmioty z otoczenia zwierzęcia i ich stosunki przestrzenne: powstaje tylko pytanie, czy taki opis, jest naprawdę konieczny i adekwatny.

Miejscem w znaczeniu węższym jest położenie czy umiejscowienie pewnego określonego przedmiotu, tj. odpowiedź na pytanie „gdzie przedmiot się znajduje”. Jeżeli szczur nauczył się, gdzie w labiryncie znajduje się pokarm, jego bieg do tego miejsca da się najlepiej opisać w terminach oznaczających poszczególne punkty otaczającej go przestrzeni. Opis taki można jednak sformułować również w kategoriach organizmu, ujmując go jako ciąg pewnej liczby skrętów w prawo i w lewo przeplatanych biegiem naprzód. Niezależnie od tego, czy szczur w lewo biegnie, czy płynie, ciało jego wykonuje skręt w lewą stronę, co można i opisać w kategoriach organizmu. Jednakże opis w tych kategoriach wymaga sprawdzenia bądź to przez zbadanie transferu, bądź też przez zastosowanie jakiegoś innego kryterium.

Pewnego sprawdzianu dostarcza nam labirynt Dashiella (str. 146). Jeżeli szczur stale przybiega do miejsca, gdzie znajduje się pokarm, ale biegnie różnymi drogami, raz prostszymi, a raz bardziej krętymi, to jego zachowanie oczywiście nie da się opisać w kategoriach organizmu. Trzeba powiedzieć raczej, że kieruje się on ku pewnemu miejscu w otaczającej go przestrzeni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>