Sprawa głodu ogólnego

Te zmiany upodobań byłoby bardzo trudnp wytłumaczyć zmianami wrażliwości obwodowej. Gdyby przy głodzie soli wrażliwość obwodowa rzeczywiście się zmniejszała, zwierzę nie mogłoby odczuwać roztworów najsłabszych, gdyby zaś się zwiększała, roztwory silne miałyby nienormalnie silny smak i zwierzę z pewnością by ich . nie piło. Zawartość soli we krwi musi więc oddziaływać na jakiś mechanizm ośrodkowy związany z regulacją picia.

Mniej wyraźnie przedstawia się sprawa głodu ogólnego. Tzw. „napady głodu” są wrażeniami wytwarzanymi przez ruchy perystaltyczne pustego żołądka. Ruchy te można nawet rejestrować za pomocą urządzenia pneumatycznego – składającego się z balonika, który człowiek uczy się połykać i trzymać w żołądku – połączonego z bębenkiem rejestrującym rurką gumową, idącą przez przełyk i usta. Pisak bębenka zapisuje ruchy żołądka na kimografie, jednocześnie zaś badany przez naciskanie ręką klucza rejestruje te momenty, kiedy czuje napady głodu. Okazuje się, że przyciskanie klucza jest zsynchronizowane z ruchami żołądka (Cannon, 1934: Wada, 1922). Mamy tutaj czysty przypadek oddziaływania stanu organicznego na układ nerwowy za pośrednictwem receptorów obwodowych. Jednakże popęd związany z głodem nie zależy wyłącznie od wrażeń miejscowych. Jeśli bowiem nawet ruchy żołądka sprowadzimy do minimum zmniejszając żołądek za pomocą chirurgicznej operacji do rozmiarów rurki łączącej przełyk z dwunastnicą (Tsang, 1938), albo jeśli przerwiemy dopływ sygnałów z receptorów żołądka do układu nerwowego przez przecięcie nerwów błędnych (Bash, 1939), człowiek w dalszym ciągu będzie zaspokajał swoją potrzebę pokarmową jedząc w określonych odstępach czasu. To, że pożądanie pokarmu jest czymś więcej niż napadami głodu, wykazał wyraźnie ważny eksperyment przeprowadzony w Minnesota, w którym kilku młodych ludzi poddanych zostało intensywnemu głodzeniu (Keys i in., 1950). Podobnie okazuje się, że i organiczna potrzeba wody ma, poza ściśle zlokalizowanymi wrażeniami w gardle, także i inne środki oddziaływania na układ nerwowy i wywoływania odpowiedniego zachowania (Morgan i Stellar, 1950). Przy zmęczeniu występują lokalne bóle mięśniowe, a oprócz tego także i bardziej ogólne uczucie znużenia, które, być może, wywołane jest produktami zmęczenia doprowadzanymi do mózgu przez krążenie. Można przytoczyć jeszcze i inne przykłady potrzeb organicznych, które prawdopodobnie wpływają na ośrodki mózgowe poprzez zmiany składu chemicznego lub temperatury krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>