Skrzyżowane odwracanie popędów – kontynuacja

Pozostaje jeszcze możliwość, że szczury zachowują się podobnie jak ludzie, którzy w znanej sytuacji zauważają jakiś niezwykły szczegół zetknąwszy się z nim- po raz pierwszy, gdy jednak sytuacje te powtarzają się częściej, przestają nań zwracać uwagę, ulegają „negatywnej adaptacji”. Może więc eksperymentatorzy w próbach ze szczurami najedzonymi, dawali im z a dużo okazji do zapamiętania, gdzie leży niepożądany wówczas dla nich pokarm. W celu sprawdzenia tej możliwości

Kendler i Kanner (1950) powtórzyli ostatnio wspomniany eksperyment, ale wprowadzili jedną zmianę, mianowicie pokarm umieszczano w labiryncie dopiero na 1-2 dni przed zakończeniem ćwiczebnej serii prób. W ciągu pierwszych 5-6 dni jedno naczyńko w każdej skrzynce docelowej zawierało wodę, a wszystkie inne były puste: ale w dniach pozostałych do jednej ze skrzynek wkładano pokarm. Dzięki temu szczury mogły zauważyć pokarm, a nie ulegały negatywnej adaptacji. Mimo to wyniki próby sprawdzającej były takie same, jak w poprzednio omówionym eksperymencie: szczury badane w stanie głodu podzieliły się na dwie prawie równe grupy i tylko 14 na ogólną liczbę 31 poszło do skrzynki z pokarmem. (Patrz, jednakże, Thistlethwaite, 195lb).

Ale istnieje jeszcze jedna ewentualność: u szczura sytego silne pragnienie może zahamować czynność zwracania uwagi czy w ogóle wszelkie reakcje na mało interesujący pokarm. Spragniony szczur szukając wody jest nastawiony, jeśli można się tak wyrazić, zbyt jednokierunkowo, by zauważyć i umiejscowić pokarm, na który w danym momencie nie ma ochoty. Może potrafiłby uwolnić się od tego zahamowania, gdyby był i nakarmiony, i napojony do syta. Zgodnie z tym kierunkiem rozumowania Spence i Lippitt (1940) obmyślili doświadczenie, które stanowi uzupełnienie eksperymentu ze skrzyżowanym odwracaniem popędów. Tą sprawą zajmiemy się obecnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>