Skrzynka przeszkód

Jest prawdopodobne, że czynniki, które pobudzają do ruchu w klatce aktywności, wzmagają także aktywność organizmu w innych sytuacjach. Aby zdobyć pokarm, szczury w zimnym pokoju przechodzą przez naelektryzowaną siatkę skrzynki przeszkód 1 częściej niż wtedy, kiedy trzyma się je w ciepłym pokoju (Moore, 1944). W eksperymencie odruchowo-warunkowym z dobrze utrwalonym różnicowaniem pomiędzy bodźcem dodatnim i ujemnym, po wstrzyknięciu kofeiny, różnicowanie się załamuje, pies zaczyna reagować na oba bodźce bez różnicy (Pawłów, 1927, str. 127-128: patrz także Switzer, 1935). Dzieje się tak dlatego, że główna trudność w odróżnianiu, jaką stanowi doprowadzenie do zahamowania reakcji na bodziec ujemny, wzmaga się, kiedy ogólny poziom reaktywności się podnosi.

Skrzynka przeszkód – pomieszczenie, w którym szczur (lub inne zwierzę) ma możność dostania się do pożądanego przedmiotu (w tym przypadku – pokarmu), ale musi przy tym pokonać jakąś przeszkodę na drodze do celu (najczęściej przejść przez naelektryzowaną siatkę). (Przyp. tłum.).

Popęd i przynęta są w odróżnieniu od zdolności czynnikami motywacyjnymi. Pozostają one ze sobą w ścisłym związku. Gdy jesteśmy głodni, przynętą jest pokarm: gdy jednak dokucza nam nie głód, lecz pragnienie, przynętą będzie dla nas nie pokarm, lecz woda. Można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z dwoma czynnikami motywacyjnymi, czy tylko z jednym, Z punktu widzenia eksperymentatora są to dwa różne czynniki, jako źe każdy z nich – jak to już powiedziano – reguluje się za pomocą innych operacji. Zmianę popędu, na przykład pokarmowego, uzyskuje się przez skrócenie lub wydłużenie pauzy od ostatniego karmienia: zmianę przynęty zaś – przez zwiększenie lub zmniejszenie ilości podawanego zwierzęciu pokarmu. U zwierzęcia można na stałym poziomie utrzymać głód, jak również i zdolność, tj. stopień wprawy w wykonywaniu danej wyuczonej czynności, a mimo to uzyskać różnice w aktualnym działaniu zmieniając ilość pokarmu dawanego jako nagroda. Podobnie zresztą sprawa przedstawia się i u ludzi. Nikt by nie wydał pieniędzy w restauracji bez ja-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>