Redukcja popędu przy warunkowaniu klasycznym cz. III

Typowy przebieg eksperymentu z mruganiem wygląda następująco. Badany opiera głowę na podpórce, a cień jego powieki pada na poruszającą się taśmę filmową (por. na rys. 19-5 zapis uzyskany za pomocą wa- jako Rw (bo symbolu CR używamy tylko dla całego związku fi.: Sw-Rw to połączenie wytworzone przez warunkowanie). Reakcja ta pojawia się po raz pierwszy w drugim zapisie z okresem utajenia, który mierzony od „światła” (light) wynosi około 350 ms. W trzecim zapisie reakcja ta wzmaga się i komplikuje, ale wykazuje krótszy okres utajenia, około 200 ras. Zapis u dołu wskazuje na lekkie zwiększenie się czasu utajenia tej reakcji, która zlewa się z Rb i przejawia tendencję do przejścia w „opóźniony OW”

Przed oczami jego znajduje się jasna plama, zwiększenie jej jasności stanowi zwykły Sw, zaś dmuchnięcie na rogówkę służy jako Sb i wywołuje szybkie mrugnięcie (Rb). Jeśli rozjaśnienie stale poprzedza o pół sekundy dmuchnięcie, stopniowo rozwija się antycypacyjne mruganie (Rw). To mruganie spotyka się z nagrodą, mianowicie ochronią wrażliwą rogówkę oka przed prądem powietrza, a więc, wydawałoby się, jest to dobry przykład uczenia się przez efekt. Jednakże zasadniczo tego samego typu warunkowy odruch mrugania można uzyskać stosując inne Sb, np. głośny hałas lub lekkie uderzenie prądem w policzek, a w tych obu wypadkach trudno już zrozumieć, jakie korzyści przynosi O takie antycypacyjne mruganie. Wszystko to sprawiło, że dziś skłonni jesteśmy kwestionować możliwość stosowania prawa efektu do wszelkich w ogóle badań nad mruganiem. A jednak jasne jest, że taki OW należy uważać za „naturalny” z punktu widzenia zarówno teorii sygnalizowania, jak i teorii oczekiwania. W gruncie rzeczy właśnie badania nad odruchem mrugania skłoniły Hilgarda i jego współpracowników do rozciągnięcia teorii oczekiwania na warunkowanie klasyczne (dyskusja i literatura w pracy: Hilgard i Marquis, 1940) h

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>