Ranga motywów

Opierając się na doświadczeniu zebranym w długoletniej pracy z osobami nieprzystosowanymi, Abraham F. Maslow podjął próbę uszeregowania rodzajów motywów na podstawie tego, jakie wyrażają one potrzeby. Pierwsze miejsce przypadło potrzebom ciała, za nimi znalazły się potrzeby bezpieczeństwa, a po nich dopiero potrzeby seksualne. Dopiero wówczas, gdy zaspokojone zostaną potrzeby fizjologiczne oraz potrzeba bezpieczeństwa, człowiek może realizować wyższe cele, wśród których Maslow wymienia potrzebę miłości, potrzebę szacunku dla siebie samego, pozytywnej oceny społecznej i w końcu potrzeby realizacji siebie. Badania nad ludźmi protestującymi przeciwko wojnie, którzy dobrowolnie podejmowali głodówki, potwierdziły, że przeciągające się posty i abstynencja w efekcie pogarszają, a nie udoskonalają osobowość. U ludzi tych zaobserwowano utratę poczucia humoru, zmniejszenie uspołecznienia i stabilności emocjonalnej. Stawali się oni nerwowi, podejrzliwi, niechętni obcym. Załóżmy, że motywy wrodzone są adekwatnie realizowane poprzez odpowiednie, przystosowawcze zachowania. Jakie inne, poza potrzebami ciała, czynniki determinują preferencje człowieka?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>