Prces uczenia się labiryntu

Idzie o to, że kontrolna grupa „bez pokarmu” nigdy nie znajdowała pokarmu w skrzynce, a więc nie miała też popędu motywującego szukanie skrzynki. Dlatego wyników jej nie można porównywać z wynikami grupy „z pokarmem”, u której popęd taki działał. (Przyp. red.). szych 10 próbach pokarmu nie otrzymywała, wyuczyła się w tym czasie labiryntu równie dobrze, jak kontrolna grupa „z pokarmem”, którą cały czas nagradzano (str. 216).

W procesie uczenia się labiryntu działa kilka popędów, które należy uwzględnić. Na początku występuje tendencja do badania wszystkich uliczek, niektóre z nich jednak okazują się bardziej atrakcyjne. W miarę jak zwierzę zapoznaje się z poszczególnymi uliczkami, tendencja ta ulega zaspokojeniu, równocześnie zaś zaczyna nabierać pewnej wartości pusta skrzynka docelowa, z której zabiera się zwierzę do klatki. Od chwili, gdy w skrzynce zwierzę znajdzie pokarm, zaczyna działać potężny popęd pokarmowy, który powstrzymuje zwierzę od dalszego wchodzenia do ślepych uliczek. Gdy ze skrzynki pokarm usunąć, u szczurów, które dotychczas zawsze go znajdowały, zaczyna szybko wzrastać liczba wejść do ślepych uliczek, jak wskazuje krzywa dla grupy „z pokarmem – bez pokarmu” na rys. 21-19. Nie znaczy to jednak, że zwierzęta utraciły popęd pokarmowy. Jak wykazał Bruce (1930), szczury zaczynają wówczas po prostu przeszukiwać labirynt w poszukiwaniu pokarmu. Bruce stwierdził również (1932, str. 76), że jeśli pokarm pozostawić w skrzynce, ale zasłonić go siatką tak, aby zwierzę nie mogło go dosięgnąć, szczury, zamiast przeszukiwać ślepe uliczki, spędzają wiele czasu w skrzynce docelowej, usiłując dostać się do pokarmu.

Z wszystkich tych eksperymentów nad „eksploracją ograniczoną” możemy wysnuć pewny wniosek, że uczenie się labiryntu może być utajone, to znaczy może nie ujawniać się w aktualnym biegu po labiryncie. Czy jednak szczury nauczyły się chodzić do określonego miejsca, mianowicie do skrzynki docelowej, mimo że nie dostawały za to żadnej w ogóle nagrody? Na podstawie dotychczasowych danych nie można dać definitywnej odpowiedzi na to pytanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>