Okres refrakcji nerwów i mięśni prążkowanych

Inną ważną właściwość zachowania badawczego wykazał Montgomery (1953a). Jeśli istotą popędu badawczego jest tendencja do reagowania dodatnio na stosunkowo nowe bodźce zewnętrzne, to szczur, który przez 5 minut badał jeden pusty labirynt i którego bezpośrednio potem przeniesiono do innego labiryntu o identycznej wielkości, kształcie i kolorze, powinien w tym nowym labiryncie wykazywać słabszą aktywność badawczą, niż w wypadku gdyby drugi labirynt różnił się od pierwszego pod jakimś względem, choćby tylko kolorem. Żeby sprawdzić tę hipotezę, skonstruowano trzy jednakowe proste labirynty H i pomalowano je wewnątrz jeden na biało, drugi na szaro, a trzeci na czarno. Zgodnie z przewidywaniem, szczury tym mniej badały drugi labirynt, im mniej różnił się on barwą od pierwszego. Wyniku tego nie sposób wytłumaczyć hamowaniem reaktywnym.

Co do przypuszczalnego podłoża fizjologicznego hamowania reaktywnego, niewiele można tu powiedzieć na pewno. Okres refrakcji nerwów i mięśni prążkowanych jest o wiele za krótki, żeby można było nim tłumaczyć hamowanie trwające 20 sekund albo i więcej. Wyjaśnienie hamowania reaktywnego zmęczeniem też nie wytrzymuje krytyki, ponieważ kilkakrotne powtórzenie danego ruchu, które już może wywołać hamowanie reaktywne, powinno by spowodować raczej rozgrzanie się niż zmęczenie. Jest oczywiście rzeczą niemożliwą powtórzenie jakiegoś ruchu bez wykonania bezpośrednio przedtem ruchu odwrotnego (jak na przykład wyprost ręki w łokciu pomiędzy dwoma zgięciami), a ten odwrotny ruch odgrywa pewną rolę w zapobieganiu szybkiemu zmęczeniu mięśniowemu. Ponieważ zaś możliwość takich reakcji naprzemiennych istnieje prawie zawsze, tendencja do unikania powtórzenia jednego ruchu może być w swej istocie tendencją do przerzucenia się na inny ruch. W ten sposób podstawą hamowania reaktywnego mogłoby być przesuwanie się napięć z jednego ośrodka nerwowego do drugiego. Jednakże w tym wypadku należałoby je zaliczyć raczej do hamowania zewnętrznego niż wewnętrznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>