Odróżnianie wielkości – dalszy opis

W zachowaniu się małp było też wiele innych szczegółów wskazujących, że zwierzęta te reagują nie na bodźce fizjologiczne, ale na spostrzegane przedmioty. Za tym wnioskiem najbardziej przemawia fakt, że motoryka małpy okazuje się dostosowana do odległości, wielkości i kształtu przedmiotów. Mimo więc najsumienniejszych wysiłków, aby ustrzec się od wszelkiego rodzaju antropomorfizmu, musimy zgodzić się z jednym z wniosków, jakie ostatecznie wysnuł Klüver ze swych obszernych badań nad małpami (1933, str. 313):

Świat otaczający nas, tzn. świat ludzki, niewątpliwie nie jest jakimś „chaosem”, przeciwnie, posiada pewną „organizację” lub „strukturę”. W świecie tym odkrywamy „przedmioty”, które mają określone właściwości… A teraz popatrzmy na świat małpy. Nie ulega wątpliwości, że działania i reakcje małp często odnoszą się do tego, co i my nazywamy „przedmiotami”. Sposób, w jaki małpa pewne przedmioty chwyta, popycha, rozdziera, rzuca, podnosi, czy też na nie patrzy, wskazuje, że to coś, na co ona reaguje, ma dla niej charakter przedmiotu, rzeczy, tak samo jak dla nas… Jesteśmy przekonani, że i w świecie małp istnieją „przedmioty” o pewnych określonych właściwościach.

Mniej dokładnie zbadano świat szczurów, wydaje się jednak niewątpliwe, że i szczury reagują na przedmioty pozostające w określonych stosunkach przestrzennych. Ponieważ znamy już świat ludzki, a w pewnym stopniu też świat małp, można pytać, dlaczego psycholog ma przykładać wagę jeszcze do poznania świata szczurów. Odpowiemy na to, że wiele doświadczeń nad uczeniem się ‚przeprowadzamy właśnie na szczurach, a więc należałoby wiedzieć, czy szczur reaguje na bodźce fizjologiczne, czy też bodźce te pełnią u niego, podobnie jak u człowieka i u małpy, rolę znaków, po których zwierzę orientuje się w przedmiotach i obiektywnych faktach wymagających jego reakcji ¡notorycznych. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>