Labirynt zaprojektowany przez Wilcoxona i Watersa

Dobre usługi oddaje także prosty labirynt ze skrótem, zaprojektowany przez Wilcoxona i Watersa (1948), (rys. 21-14). Jest on zbudowany na takiej samej zasadzie jak labirynt krzyżowy, który omówimy za chwilę. Wilcoxon i Waters uczyli najpierw szczury skręcać w punkcie wyboru zawsze w jednym i tym samym kierunku, np. w lewo, niezależnie od tego, czy startowały z Su czy z S2, Gdy wyruszały z SlF musiały iść po pokarm do Pj, a gdy z S2 szły drogą do P2. Każdego dnia przeprowadzano cztery próby, wypuszczając zwierzęta z obu skrzynek startowych w następującym porządku: Slt S2, S2, Kiedy szczury osiągnęły kryterium 10 kolejnych bezbłędnych biegów, próby prowadzono nadal, ale stare drogi (na rysunku – linie ciągłe) usunięto, a zamiast nich dodano skróty (linie przerywane). Badacze chcieli stwierdzić, czy w tej sytuacji zwierzęta pójdą prosto z Sl do Px oraz z S2 do P2. Okazało się jednak, że szczury nie wykazały żadnej stałej tendencji do zmierzania w jednym kierunku, poszczególne osobniki biegły różnymi drogami i zmieniały drogę z próby na próbę. Taka zmienność wyników była zresztą z góry do przewidzenia, jeśli uwzględnić następujące momenty: 1) szczury obecnie nie dochodziły do punktu wyboru, a więc nie mogły w nowej sytuacji zastosować wyuczonego uprzednio zachowania: 2) poprzednio znajdowały pokarm zarówno w jednej, jak i w drugiej skrzynce: 3) wykazywały naturalną tendencję do badania nowych dróg, udostępnionych im w punktach startowych.

W innym eksperymencie, wielokrotnie powtarzanym, stosuje się labirynty bardziej złożone. Po wyuczeniu szczura określonej drogi przez labirynt, eksperymentator otwierał skrót, który umożliwiał ominięcie części drogi w środkowej partii labiryntu. W tej sytuacji szczury po zbadaniu nowej uliczki przechodziły przez nią i na drugim końcu skrótu bez trudności podejmowały dalszą część uprzednio wyuczonej drogi. Nie jest całkiem jasne, jak należy interpretować ten wynik, ale same fakty są niewątpliwie doniosłe (Honzik, 1933: Wolfie, 1935).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>