Kryteria przynęty – kontynuacja

Eksperymentalne metody badania i mierzenia wartości przynęt sprowadzają się w gruncie rzeczy do pytania, czy badany jest skłonny dla zdobycia przynęty ponieść pewne ofiary i jak wielkie są to ofiary. Może on zdobycie jednej przynęty opłacić zrzeczeniem się innej – będzie to metoda preferencji. Może zdobycie przynęty trzeba mu będzie opłacić bólem lub wysiłkiem – byłoby to metodą przeszkód. Jeśli zaś ceną za zdobycie przynęty jest przyśpieszenie lub poprawa wykonania jakiejś czynności – mówimy o metodzie uczenia się. Oto mamy trzy różne typy eksperymentów do badania motywacji, z których każdy może dać wartościowe wyniki (Moss, 1924).

Badanie wartości bodźców jako przynęty metodą wyboru. Jedną z metod badania preferencji jest metoda konsumpcji dobowej, wspomniana już przy omawianiu badań wykazujących preferencję szczurów do roztworu soli w porównaniu ze zwykłą wodą (str. 202). Przy eksperymentach przeprowadzanych metodą wyboru obie przynęty można codziennie podawać jednocześnie, albo też każdego dnia można działać tylko jedną z nich. Za pomocą tej ostatniej techniki wykazano, że szczury wolą wodę osłodzoną sacharyną od zwykłej (Beebe- Center i in., 1948). Aby ta preferencja wystąpiła, roztwór musi mieć umiarkowaną siłę: nie może być ani za słaby, ani za mocny – przy roztworach bardzo słabych nie było widać żadnej preferencji, a przy bardzo mocnych szczur wybierał wodę nie osłodzoną. Krzywa preferencji, czyli krzywa wartości przynęty u szczurów miała taki sam kształt jak i krzywa uzyskana na podstawie sprawozdań słownych u ludzi (rys. 22-2). Wynika stąd, że werbalny wyraz upodobań jest również wskaźnikiem wartości przynęty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>