Hamowanie

Pawłów sam wyjaśniał wygasanie reakcji procesem zwanym hamowaniem. Przyjmował on, że w ośrodkach nerwowych zachodzą dwa przeciwstawne procesy, pobudzenie i hamowanie, oba stanowią rezultat oddziaływania bodźców zewnętrznych. W badaniach eksperymentalnych wprawiano ośrodek nerwowy w stan pobudzenia podając zwierzęciu pokarm do pyska, zaś po uwarunkowaniu – działając na nie np. dźwiękiem metronomu: tak powstawał ślinowy OW. Jednakże bodziec warunkowy wytwarzał również ośrodkowe hamowanie, które było dość nietrwałe i szybko się rozpraszało, ale w serii doświadczeń mogło również nagromadzać się i znacznie nasilać. Gdy wskutek braku wzmocnienia odcinano główne źródła pobudzenia, hamowanie, przy stałym powtarzaniu Sw, zaczynało przeważać, co w rezultacie doprowadzało do wygaśnięcia O W h

Być może, poglądy Pawłowa na procesy zachodzące w mózgu są dość spekulatywne i nie należy im przypisywać większego znaczenia. Niektórzy psychologowie posuwają się tak daleko, że w ogóle odrzucają pojęcie hamowania, choć wydaje się ono niezbędne – i szacowne w fizjologii. Inni, jak np. Miller i Dollard (1941), przyjmują zamiast hamowania proces podobny do zmęczenia, który może się sumować i działać jako popęd do odpoczynku. Jeszcze inni, jak Spence (1951) i Hull (1950a, 1951), oczyszczają pojęcia Pawłowa ze wszystkich fizjologicznych założeń i używają ich jako czysto operacyjnych (behavioral) konstrukcji pojęciowych. „Reaktywne hamowanie” Hulla przypomina „wewnętrzne hamowanie” Pawłowa tym, że anuluje pobudzenie, gromadzi się przy powtarzaniu OW, ale szybko się rozprasza. Działa ono

Wydaje się, że ten referat poglądów Pawłowa nie jest zupełnie dokładny. Pawłów uważał dodatni bodziec warunkowy za czynnik pobudzający, natomiast hamowanie stanowiło, jego zdaniem, rezultat niewzmacniania, neutralizujący pobudzenie i stopniowo nasilający się, w miarę powtarzania Sw bez wzmocnienia. (Przyp. tłum.). jako popęd negatywny (tj. zatrzymujący reakcję. Przyp. tłum.) i odgrywa ważną rolę w teoriach motywacji (str. 218).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>