Fazy eksperymentu

Dlaczego jedne wskaźniki są łatwiejsze do wyuczenia niż inne i dlaczego jedne osobniki uczą się pewnych wskaźników łatwiej, a inne trudniej? Na pytania te można odpowiedzieć powołując się na wpływ, jaki mają organizm różne „wyznaczniki uwagi” (str. 120, t. I). Jeden bodziec może sam przez się przyciągnąć uwagę silniej niż inny, dzięki swej intensywności czy innym właściwościom, bodźce lub całe przedmioty mogą też zwracać na siebie uwagę osobnika na skutek jego uprzedniego doświadczenia. Ostatnia teza brzmi dość przekonująco, jednakże byłaby jeszcze pewniejsza, gdyby można ją było sprawdzić eksperymentalnie. Sprawdzenia takiego dostarczył eksperyment Law- rence’a (1950). Badanie to wyglądało następująco. Od wejścia ciągnęły się dwa korytarze, prosto, jeden obok drugiego. Eksperyment składał z trzech faz: wstępnej, ćwiczebnej i sprawdzającej.

– 1. W fazie wstępnej oba korytarze były w jednym wypadku czarne, a w drugim białe. Gdy były czarne, pokarm znajdował się w korytarzu lewym, a gdy były białe – w korytarzu prawym. Istotnymi czynnikami były więc barwy, czarna i biała i szczury uczyły się kierować nimi. Jednakże w obu korytarzach w połowie wszystkich prób umieszczano również zasłony, które nie miały żadnego związku z pokarmem. {Oczywiście w grupie kontrolnej, złożonej z połowy zwierząt doświadczalnych, istotnymi wskaźnikami były zasłony, barwy zaś, czarna i biała nie grały żadnej roli). W tym wstępnym okresie zwierzęta uczyły się „pomijać” wskaźniki nieistotne.

– 2. W fazie ćwiczebnej stosowano kombinację obu wskaźników, przy czym oba miały istotne znacznie. Jeden korytarz był czarny i miał zasłonę, drugi był biały bez zasłony, a zwierzęta uczyły się wybierać czarny korytarz z zasłoną, niezależnie od tego, czy leżał on po lewej, czy po prawej stronie. W tej fazie, którą można określić symbolem AB-ab zwierzęta opanowywały zadanie bardzo szybko.

– 3. Wreszcie następowała faza sprawdzająca, Ab-aB, w której jeden korytarz był czarny bez zasłony, a drugi biały z zasłoną. Eksperyment

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>