Eksploracja swobodna

Wpływ aktywności badawczej na uczenie się łatwiej można badać, gdy przed rozpoczęciem doświadczeń właściwych pozwolimy zwierzęciu wędrować swobodnie po labiryncie. Lashley (1918) stwierdził, że 20 minut takiej swobodnej eksploracji przyspieszało następującą po nim naukę labiryntu. Haney (1931) pracując w laboratorium Tolmana pozwolił swej grupie eksperymentalnej przez’ cztery noce (72 godziny) swobodnie zapoznawać się z dość skomplikowanym labiryntem, w którym w tym czasie nie było pokarmu: pokarm otrzymywały szczury w klatce mieszkalnej w ciągu dnia. Grupa kontrolna spędziła te noce na prostokątnej bieżni bez żadnych ślepych uliczek. Każda grupa składała się z 30 szczurów. Po tym okresie ćwiczenia wstępnego w skrzynce docelowej labiryntu umieszczano pokarm i z każdą grupą przeprowadzano doświadczenie przez 18 dni po jednej próbie dziennie. Okazało się, że szczury z grupy eksperymentalnej od samego początku wchodziły do ślepych uliczek dwa razy rzadziej niż szczury z grupy kontrolnej i przewagę tę utrzymywały aż do końca.

W podobnych eksperymentach Buxtona (1940) starano się specjalnie o to, aby w okresie swobodnej eksploracji skrzynka docelowa nie nabyła wartości jakiejkolwiek nagrody. Szczury wkładano do labiryntu w rozmaitych miejscach i w rozmaitych miejscach z niego wyjmowano. Pokarm i wodę otrzymywały tylko w swoich klatkach mieszkalnych w ciągu dnia. Stosując takie ostrożności umieszczono szczury na trzy noce w wielkim, 12-elementowym labiryncie T. Po takim przygotowaniu szczury zabierano z powrotem do klatki, a jakiś czas potem każdego z nich kolejno w stanie głodu umieszczano wprost w docelowej skrzynce labiryntu, gdzie po raz pierwszy znajdował trochę pokarmu. Po kilku kęsach, zanim szczur zdążył zjeść wszystko, wyjmowano go ze skrzynki i stawiano przy wejściu do labiryntu. Chodziło o to, czy szczur odnajdzie teraz powrotną drogę do pokarmu i ile razy wejdzie do ślepych uliczek? Okazało się, że u 48 szczurów grupy eksperymentalnej mediana błędów wynosi tylko 2 wobec przeciętnej liczby 6 błędów u szczurów, które uprzednio nie zapoznały się z labiryntem. A zatem swobodna eksploracja może niewątpliwie dać szczurom pożyteczną znajomość labiryntu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>