Eksperymenty z zaspokojeniem obu popędów – kontynuacja

Biorąc każdy przykład oddzielnie nie moglibyśmy odrzucić „hipotezy zerowej”, tj. hipotezy, że zaobserwowane odchylenia od 50 procent mają charakter czysto przypadkowy, jeśli jednak 5 próbek z podobnych eksperymentów daje podobne procenty, mamy prawo połączyć ich wyniki, uzyskując w ten sposób wystarczającą podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej, ponieważ jej prawdopodobieństwo wynosi wtedy mniej niż 1 procent. A więc eksperymenty z zaspokojeniem obu popędów pozwalają wysnuć wniosek, że szczury mogą zapamiętać położenie pokarmu w labiryncie nawet wtedy, gdy go nie jedzą, a położenie wody wtedy, gdy jej nie piją. (Porównaj także potwierdzające ten wniosek wyniki Kendlera i Levine’a, 1953).

Dalszego dowodu na to, że szczury mogą nauczyć się położenia wody nie pijąc jej (mianowicie wtedy, gdy nie są spragnione), dostarcza nieco inny eksperyment Sewarda, Levv’cgo i Handlona (1950). Najpierw szczury uczyły się, gdy były spragnione, chodzić po wodę do lewej skrzynki docelowej labiryntu T, prawa skrzynka zaś była pusta. Następnie wodę przenoszono do prawej skrzynki i z jedną grupą tych szczurów, obecnie do syta napojonych, przeprowadzano przez trzy dni po sześć prób wymuszonych dziennie: każdego dnia zmuszano je wejść trzy razy do skrzynki, w której teraz była woda, i trzy razy do skrzynki, która teraz była pusta. Jak dobrze zapamiętały szczury położenie nowej skrzynki, choć nie piły w niej wody? Aby na to odpowiedzieć, poddano je próbie sprawdzającej, którą przeprowadzono, gdy zwierzęta były spragnione, a dla porównania takiej samej próbie poddano także dwie grupy kontrolne. Grupa pierwsza od chwili ukończenia treningu początkowego nie przeprowadzała żadnych ćwiczeń, a druga miała w tym czasie próby z wymuszonym kierunkiem biegu, które odbywały się, kiedy zwierzęta były spragnione. Dzięki temu w próbach sprawdzających pierwsza grupa kontrolna zaczynała uczyć się nowego położenia wody właściwie od nowa, natomiast druga znalazła je od razu dobrze, ponieważ już dziewięć razy piła tam wodę. Przeprowadzono pięć prób sprawdzających, w których szczury miały swobodę wyboru skrzynki. Przyniosły one wyniki podane w poniższej tabelce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>