Dwie teorie wyuczonego odróżniania – dalszy opis

Teoria ta przyjmuje również założenie, że przy braku wzmocnienia skojarzenia słabną. Proces ten ma również charakter kumulatywny i zachodzi stale, ilekroć jakiś bodziec działa w chwili, gdy zwierzę wykonuje reakcję bez powodzenia. A więc siła skojarzenia w danej chwili stanowi wypadkową wszystkich poprzednich wzmocnień i sytuacji, w których reakcja nie była wzmacniana. Przy dwóch możliwościach reagowania na daną sytuację zwycięża ta reakcja, która odznacza się większą siłą skojarzenia S-R. W warunkach naturalnych obraz ten komplikuje się wskutek zjawisk generalizacji bodźców, jednakże dobrze zorganizowany eksperyment powinien nam umożliwić ocenę siły każdego z rywalizujących skojarzeń i dać podstawy do przewidzenia, która z możliwych reakcji faktycznie wystąpi.

Różnicę między tymi dwoma teoriami można przedstawić jeszcze jaśniej, wychodząc od takiego pytania: Na jaki bodziec reaguje szczur skacząc (lub biegnąc) do drzwiczek lewych lub prawych w aparacie do badań nad odróżnianiem? Hull i Spence twierdzą, że zwierzę reaguje na wszystkie bodźce odbierane w danej chwili, według Lashleya zaś, szczur skupia się tylko na jednym szczególe, specjalnie charakterystycznym dla danej sytuacji, a wszystkie inne pomija. Przypuśćmy teraz, że szczur prawidłowo wybierze drzwiczki prawe oznaczone dużym, białym kołem. Zdaniem Hulla i Spence’a zwierzę reaguje i na położenie drzwiczek i na ich barwę, wielkość oraz kształt, przy czym każde z tych połączeń S-R, ulega wówczas wzmocnieniu, natomiast Lashley powiedziałby, że szczur reaguje wówczas tylko na jeden z tych „bodźców” i tylko ten bodziec ulega wzmocnieniu jako wskaźnik. Gdyby zaś okazało się, że dany skok będzie nieprawidłowy, według Hulla i Spence’a wszystkie te pojedyncze skojarzenia S-R uległyby osłabieniu, według Lashleya zaś osłabłby tylko ten wskaźnik, który był rzeczywiście stosowany, natomiast na inne, nie uwzględnione przez zwierzę, brak wzmocnienia nie wywarłby żadnego wpływu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>