Doświadczenia Perrina

Poza wspomnianym już dużym labiryntem na otwartym powietrzu Perrin (1914) posługiwał się także małym modelem labiryntu Hampton Court (str. 133). Drogę właściwą i ślepe uliczki przedstawiał tu złożony system rowków, wyciętych w cienkiej desce. Rowki miały 1 cm szerokości, a wymiary całej deski wynosiły 40 na 25 cm. Pod deskę wkładano duży arkusz papieru i wszystko razem umieszczano na gładkim stole. Badany wodził ołówkiem wzdłuż rowka, zostawiając zapis swej wędrówki na papierze, który zmieniano przed każdą próbą. W wielu eksperymentach tego typu osoba badana używa zamiast ołówka metalowego rylca, a eksperymentator sam rejestruje błędy. Badany faktycznie kieruje się bodźcami dotykowymi i kinestetycznymi, ale uświadamia sobie raczej układ rowków, odcinki proste, zakręty, odgałęzienia i ślepe zakończenia, a nie wrażenia płynące z ręki, ramienia i tułowia. Przy tego rodzaju labiryntach znaczną pomocą w uczeniu się jest możność stosunkowo łatwego orientowania się w kierunku drogi przez ujmowanie jej w odniesieniu do własnego ciała: można wówczas zapamiętać, że droga idzie w prawo czy w lewo, w przód lub w tył w stosunku do osoby badanej. W tych warunkach trudno stracić całkowicie orientację w labiryncie, co zdarza się przy chodzeniu z zawiązanymi oczyma po labiryncie naturalnej wielkości, natomiast wyobrażenia badanych o kątach i odległościach bywają niedokładne, jak świadczą wykonane przez nich szkice przebytej drogi. _

W doświadczeniach Perrina badani mieli pewien trening naukowy i starali się rozwiązać labirynt przez planowanie i rozumowanie. Niektórzy próbowali wytworzyć wzrokowy obraz labiryntu, a inni znów starali się określić werbalnie, jak biegnie właściwa droga. Istotną rolę jednak grało wyróżnienie i zidentyfikowanie różnych części labiryntu, zapamiętanie ich i ostateczne połączenie w jedną całość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>