Dane Reynoldsa i Kimble’a – dalszy opis

Dane Reynoldsa i Kimble’a pozwalają w sposób jak dotychczas najlepszy zobrazować funkcję określającą zależność siły uwarunkowania od długości odstępu Sw-S. Funkcja ta ma duże znaczenie teoretyczne. Na przykład Hull (1943) utrzymuje, że przedstawia ona szybkość narastania i słabnięcia „śladu bodźca” w ośrodkach nerwowych. Jeśli pogląd ten jest słuszny, musielibyśmy przyjąć, że optymalna pauza pomiędzy Sw a Sb jest wyznaczona nie przez szybkość reakcji odruchowej, ale przez szybkość działania receptora. Dla szybkości działających receptorów7, takich jak narządy wzroku, słuchu i dotyku, optymalna pauza byłaby mniej wnęcej taka sama, natomiast zmysły wolniej działające, np. węch i smak, wymagałyby dłuższej pauzy (str. 40, t. I). Natomiast długość optymalnej pauzy nie zależałaby wówczas od tego, czy badamy odruchy warunkowe na szybkich reakcjach mrugania, czy też na powolnym PGR.

Dane z badań nad szybkimi odruchami, takimi jak odruch mrugania, odruch kolanowy czy odruch cofania ręki, były już dostępne, przynajmniej w przybliżeniu, w okresie, gdy Hilgard i Marquis (1940) podkreślali potrzebę danych porównawczych z dziedziny odruchów powolnych. Jednakże musiało minąć przeszło 10 lat, nim przeprowadzono to proste badanie. White i Schlosberg (1952) wypracowali warunkowy PGR na światło u kilku grup osób badanych, stosując dla każdej grupy inny odstęp Sw-Sb. Krzywa, jaką wykreślono na podstawie tych badań, jest tak podobna do krzywej Kimble’a i Reynoldsa, przedstawionej na rysunku 19-13, że można ją odróżnić od tamtej tylko po bardzo dokładnym porównaniu. Wydaje się jasne, że przy warunkowaniu klasycznym odstęp między Sw a Sb odgrywa dużą rolę, natomiast pauza pomiędzy bodźcem bezwarunkowym Sb a reakcją bezwarunkową Rb jest faktem raczej peryferycznym i nie ma większego znaczenia. Mamy tu jeszcze jeden dowód wskazujący na słuszność wyjaśnienia klasycznego warunkowania przez oczekiwanie lub przez skojarzenie powstałe pomiędzy bodźcami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>