Częściowe wygasanie odruchu przy skomasowanym uczeniu się

Hamowanie wewnętrzne, czyli reaktywne, powinno zachodzić, zgodnie z ogólną definicją tego terminu, nawet wtedy, gdy wzmacniamy OW. Jeśli poszczególne próby przedzielimy dość długimi pauzami, w czasie których hamowanie będzie mogło rozproszyć się, sprawność reagowania powinna się szybko zwiększać, ale przy próbach skomasowanych hamowanie nagromadziłoby się i nie wystąpiłoby polepszenie reagowania. Po odpoczynku mogłaby wystąpić duża poprawa w wyuczonym zachowaniu się, wywołana brakiem hamowania wewnętrznego, całkiem podobnie jak w krzywej uczenia się na str. 9 i przy zjawisku reminiscencji, omówionym na str. 416. Pawłów zauważył (1927, str, 234), że „hamowanie może powstać także wtedy, gdy odruchy warunkowe są wzmacniane”. Inne przykłady podali Hilgard i Marquis (1935) oraz Hilgard i Campbell (1936), którzy przeprowadzili skomasowane doświadczenia ze wzmacnianiem nad warunkowym odruchem mrugania u psów, małp i ludzi. Połowę prób wykonywano w ciągu jednego dnia, a drugą połowę po 24 godzinach. Autorzy stwierdzili, że w pierwszej próbie drugiego dnia OW był silniejszy niż w ostatniej próbie pierwszego dnia. Wynik ten jest zrozumiały, skoro weźmiemy pod uwagę, że pod koniec doświadczenia ze skomasowanymi próbami nagromadzające się stopniowo hamowanie wewnętrzne obniżało siłę OW. Odpoczynek trwający dobę wysarczał aż nadto do rozproszenia się hamowania, tak że OW mógł okazać swoją pełną siłę b

Hovland (1936b) przeprowadził rozumowanie wskazujące, że hamowanie, które powstaje w próbach wzmacnianych (nazywał je „hamowaniem przez wzmacnianie”), mogłoby wyjaśnić pewne dziwne zjawisko spotykane niekiedy w toku wygaszania, mianowicie fakt, że Rw najpierw podczas kilku prób wzrasta, a dopiero potem zaczyna się jej oczekiwany spadek. Wytwarzał on skórną reakcję galwaniczną na ton, który tylko pół sekundy poprzedzał uderzenie prądem pełniące rolę Sb. U ludzi łatwo było wypracować taką reakcję warunkową. Warunkowanie składało się z 24 prób, które były skomasowane i następowały po sobie w odstępach jednej minuty, natychmiast potem, bez żadnej przerwy, przeprowadzano 5 prób z wygaszaniem oddzielonych takimi sa-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>