Częściowe wygasanie odruchu przy skomasowanym uczeniu się cz. II

Należy zauważyć, że Pawłów tłumaczył wygasanie wzmacnianych OW nie za pomocą hamowania wewnętrznego, warunkowego, ale hamowania ochronnego, które stanowi, według niego, formę hamowania bezwarunkowego i ma zapobiegać Wyczerpaniu się komórki, stale, przez dłuższy czas pobudzanej przez jeden i ten sam Siu. Por. Pawłów Wykłady…, 1951, str. 205. (Przyp. tłum.).  dek – i tak też rzeczywiście było (rys. 19-7). Jednakże u grupy B, która nie miała żadnego odpoczynku, zdążył nagromadzić się duży ładunek hamowania, na początku serii prób z wygaszaniem hamowanie to uległo gwałtownemu rozproszeniu, wskutek czego Rw przez kilka prób powiększała się. ptt ShlćłUćMH Się i AV UWU , , ,

W toku serii eksperymentów z wa- kowy, jeśli łCZyĆ ZG Sobą brzęczek rimitowaniem, która poprzedzała pięć i uderzenie prądem elektrycznym 20C przedstawionych na rysunku prób t r . . z wygaszaniem, grupa A miaŁa dwa razy W ciągu półgodzinnego pOSlcdzGnia, razy po PÓI godziny odpoczynku, Znacznie lepsze wyniki uzyskiwano wte- a grupa B wykonywała 24 próby z , ł warunkowaniem bez odpoczynku, W dy, §dy W teł kim Scimym CZaSlG prZGprO- obu grupach przyjęto wielkość gai- wadzano ze szczurem tylko 20 prób. Eks- wanicznej reakcji w pierwszej próbie Z wygaszaniem jako ioo”/.. PO- perymentator próbując uwarunkować ja- prowadzając je co 5 czy 10 sekund, będzie mógł w krótkim czasie zastosować dużą ilość wzmocnień. Ale takie koncentrowanie prób nagromadza też hamowanie i dlatego nie prowadzi do celu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>