Błędne przekonania dotyczące siły woli

Zdolność dokonywania inteligentnych wyborów jest wysoko ceniona. Niestety większość obiegowych poglądów na temat sposobów doskonalenia tej zdolności nie opiera się na faktach psychologicznych. Widzieliśmy już, że zbyt trudne warunki osłabiają wolę inwestowania wysiłków w uzyskanie gratyfikacji w przyszłości. Trudy, jakie znoszą pionierscy odkrywcy, artyści i inni – ludzie poświęcający się wybranym celom, są tylko miarą ich motywacji, a nie jej przyczyną. Bardzo często zdarzało się, że niedożywienie i chroniczne infekcje niszczyły nie tylko wolę zbyt ambitnej jednostki, ale i ją samą. Równie bezużyteczna jak deprywacja fizyczna jest wymuszona praca. Dając dzieciom zbyt trudne zadania, wcale nie wzmacniamy ich woli, chyba że przezwyciężanie trudności zaspokaja jakiś inny motyw. Prawdziwe uczenie się zachodzi tylko wówczas, gdy wysiłek nauki zwiąże się z zapowiedzią końcowej nagrody. Większe jest prawdopodobieństwo, że nieunikniona-porażka przeciążonego dziecka złamie je, niż że wzmocni siłę jego woli. Będzie ono miało tendencję do ograniczania siły i liczby swych reakcji, stanie się niepewne, smutne i przygnębione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>