Badanie wartości bodźców jako przynęty metodą wyuczania

Chociaż naelektryzowana siatka jest niewątpliwie formą przeszkody bardzo wygodną do eksperymentowania, można także stosować inne formy. Same się tu nasuwają takie możliwości, jak duża odległość, którą zwierzę musi przebiec, albo jakieś płotki, na które musi ono wdrapywać się po drodze. W eksperymencie Flet- chera (1940) szympans mógł zdobywać widoczny dlań kawałek banana przez przyciąganie wózka, w którym leżał banan. Odległość między wózkiem a zwierzęciem była stała i wynosiła 18 stóp (około 6 m), ale zmieniał się opór, który należało pokonać i wielkość kawałka banana. Opór stawiało bądź to specjalne urządzenie hamulcowe, bądź też ciężarek tak połączony z wózkiem, że przyciągnięcie wózka wymagało podniesienia ciężarku do góry. Jeżeli opór był zbyt wielki, zwierzę nie chciało przyciągnąć wózka, ale im większa była przynęta, tym większy opór skłonne było pokonać, żeby ją dostać.

Badanie wartości bodźców jako przynęty metodą wyuczania. Najlepszym dowodem tego, że coś ma dla badanego wartość przynęty, jest poprawa wyników z próby na próbę. Jeśli jednak chcemy zmierzyć wartość przynęty lub porównać wartości różnych przynęt, nasz problem staje się trudniejszy. Proszę porównać dwie idealne krzywe uczenia się (rys. 22-6), uzyskane w warunkach identyczności wszystkich czynników, z tą tylko różnicą, że użyto odmiennych przynęt. Na wyższą wartość przynęty wskazuje krzywa przedstawiająca lepsze wyniki, a widoczne na rysunku dwa różne poziomy stabilizacji wprawy mogą doskonale służyć za wskaźnik różnicy wartości przynęt. Jednakże na podstawie wykresu skłonni jesteśmy przypuszczać, że poza wyższym poziomem stabilizacji wprawy, krzywa górna wykazuje także większą szybkość uczenia się: można by więc sądzić, że prędkość uczenia się może służyć jako drugi wskaźnik wartości przynęty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>