Badania Watsona

Wniosek ten wymagał jednak, rzecz jasna, eksperymentalnego sprawdzenia, mianowicie drogą eliminacji – o ile by to okazało się możliwe – zmysłu kinestetycznego. Na sposób przeprowadzenia takiej operacji wpadł dopiero znacznie później Lashley (Lashley i Bali, 1929), choć i jemu udało się usunąć kinestezję nie całkowicie, tylko w pewnym, zresztą dosyć dużym stopniu. Wykorzystał on fakt, że afferentne drogi nerwowe z mięśni tułowia i kończyn przechodzą przez słupy grzbietowe rdzenia kręgowego i można je przeciąć w okolicy szyi. Szczur, przyszedłszy do zdrowia po takiej operacji, zdradza wyraźnie oznaki zniesionej kinestezji: niezdarnie chodzi, potyka się, ciągnie za sobą łapy i stawia je na „grzbiecie” zamiast na opuszkach. Mimo to szczury, które wyuczyły się labiryntu przed operacją, orientują się w nim prawie tak samo dobrze po operacji: wprawdze ze względu na trudności w chodzeniu zużywają na to więcej czasu, niemniej jednak posuwają się .właściwą drogą nie zbaczając z niej w ślepe uliczki. Szczury uprzednio poddane operacji uczyły się labiryntu tak samo łatwo, jak normalne (Ingebritsen, 1932). Fakty te „przeczą tezie, że w uczeniu się labiryntu największe znaczenie ma ki- nestezja”.

Omówione eksperymenty zmuszają nas pozornie do przyjęcia wysoce nieprawdopodobnego wniosku, że istotnych wskaźników orientujących zwierzę przy uczeniu się labiryntu dostarczają albo kanały półkoliste, albo żołądek i inne narządy wewnętrzne. Hipotezę tę można by sprawdzić, mianowicie kontynuując badania Watsona, usunąć szczurom kanały półkoliste – jest to operacja, często stosowana w badaniach nad tymi narządami zmysłowymi – i przecinając im nerwy błędne, a tym samym odcinając dopływ znacznej części wrażeń organicznych, co również jest możliwe do wykonania. Eksperymentów takich jednak nie przeprowadzono, najwidoczniej uznano je za zbyteczne, mianowicie dlatego, że prawdopodobniejsza jest inna hipoteza: Nie ma takiego zmysłu, który sam jeden byłby niezbędny do nauczenia się labiryntu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>