Alternacja

Ponieważ zajmujemy się tutaj negatywnymi popędami i przynętami, możemy porównać hamowanie reaktywne i popęd eksploracyjny posługując się pojęciem unikania (avoidance). Hamowanie reaktywne skłania zwierzę do unikania ruchów ciała wykonanych ostatnio, podczas gdy tendencja badawcza – do unikania miejsc i rzeczy ostatnio spenetrowanych. Wielokrotne powtarzanie bez przerwy tych samych ruchów wzmaga hamowanie reaktywne, natomiast wielokrotne i z małymi przerwami powtarzane badanie tego samego miejsca lub rzeczy zaspokaja tendencję do poznawania tego miejsca lub rzepzy. Restytucja reakcji przez uwolnienie jej od hamowania reaktywnego zachodzi w ciągu pierwszych kilku sekund bardzo szybko, a później coraz wolniej:

Alternacja – (ang. alternation) wykonywanie regularnie na zmianę jakichś dwu czynności: np, pies podnosi na zmianę prawą i lewą łapę, szczur skręca w labiryncie na zmianę w prawo i w lewo ilp. IFrzyp. tłum.). krzywej restytucji dla reakcji badawczych jeszcze nie opracowano. Wielkość pracy mięśniowej jest jednym z dwu czynników bezpośrednio wyznaczających hamowanie reaktywne, natomiast w eksploracji nie odgrywa ona żadnej roli.

Hamowanie reaktywne można by określić jako nasycenie ruchowe: ściślej – jest to nasycenie się wykonywaniem jakiegoś określonego ruchu. Podobnie można by mówić o nasyceniu sensorycznym, kiedy organizm jest bez przerwy wystawiony na działanie tego samego bodźca (Glanzer, 1953). Restytucja po nasyceniu motorycznym następuje w czasie odpoczynku od ruchu, którego organizm ma dość: restytucja po nasyceniu sensorycznym zachodzi przy braku określonego bodźca. Przy takim postawieniu sprawy można określić eksperymentalnie, co naprawdę kieruje zachowaniem zwierzęcia. Przypuśćmy, że szczur umieszczony w prostym labiryncie T wykonał w punkcie wyboru skręt w lewo. Jeżeli teraz uwięzimy go na 10 minut w pustej skrzynce końcowej, to jego nasycenie motoryczne powinno zupełnie minąć i nie powinno mieć wpływu na wybór uliczki w następnej próbie: ale nasycenie sensoryczne szczura danym bodźcem powinno być bardzo wysokie i skłonić go do wybrania uliczki przeciwnej. Eksperyment taki został przeprowadzony i okazało się, że 24 z 25 szczurów wybrały uliczkę przeciwną. A zatem nasycenie bodźcem jest o wiele pewniejszą podstawą do przewidywania zachowania zwierzęcia niż nasycenie ruchowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>