Alternacja przy przebieganiu labiryntu – kontynuacja

Zgodnie z tym, w labiryncie przedstawionym na rysunku 21-2 szczury w pierwszych próbach, tj. przed lepszym poznaniem labiryntu, prawdopodobnie wchodziłyby do pierwszej i drugiej ślepej uliczki, omijałyby trzecią i czwartą, wchodziłyby do piątej, omijały szóstą i tak dalej. W labiryncie T, takim jak na rysunku 21-4, nie ma skrętów wymuszonych, a więc nie można twierdzić, że szczur do punktu wyboru dochodzi bezpośrednio po wykonaniu pewnego określonego skrętu.

Można z góry powiedzieć, że ilekroć pierwszy wybór będzie poprawny, tyle- kroć szczur w następnym punkcie wyboru wykaże tendencję do skręcania w przeciwną stronę, bądź to w ślepą uliczkę, bądź też na drogę właściwą, zależnie od układu labiryntu. Na tej podstawie możemy poniekąd przewidzieć, które ze ślepych uliczek labiryntu będą trudniejsze od innych. Jeśli przewidywania te dotyczą nie pojedynczego osobnika, lecz dużej „populacji”, okazują się na ogół dość trafne. Widzimy to na rys. 21-6 (str. 142). Krzywa dla szczurów wykazuje, że ślepe uliczki, do których popycha zwierzę tendencja skręcania na zmianę w prawo i lewo, są prawie zawsze trudniejsze od innych.

Tendencję tę nazwali pierwotnie Dashiell i Bayroff „tendencją do poruszania się naprzód” (forward-going tendency), wyraźnie to podkreślając, że nie jest ona identyczna z ogólnym dążeniem do celu. Wkrótce potem zaproponowano określenie „odrzut odśrodkowy”, które miało swą treścią wskazywać na mechanizm tego zjawiska (Schneirla, 1933). Mechanizm ten miał być następujący: Jeśli zwierzę bierze ze znaczną szybkością zakręt w lewo, to musi potem zatoczyć szeroki luk i tym samym zbliżyć się na najbliższym punkcie wyboru do prawej uliczki. Ballachey i Buel (1934a), rejestrując bieg szczura w uliczce między zakrętami, w wielu przypadkach stwierdzili zgodność zachowania zaobserwowanego z przewidzianym teoretycznie na powyższej zasadzie. Jednakże w tłumaczeniu tym tkwi jedna trudność, mianowicie szczur skręca na przemian w prawo i w lewo nawet już w pierwszej próbie, wtedy zaś porusza się tak wolno, że nie ma mowy o pokonywaniu większej siły odśrodkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>