Adaptacja

Jeżeli wykładowca w toku nudnej dyskusji nagle uderzy w stół, studenci są zaskoczeni, patrzą zdziwieni, a niektórzy mogą nawet podskoczyć, Jeśli jednak uderzenie powtarza się co kilka sekund, szybko przestaje oddziaływać na studentów. Studenci, jak to zwykle mówimy, „zaadaptowali się” do tego bodźca h Ponieważ przykład ten bardzo przypomina wypadki eksperymentalnego wygaszania reakcji, można by pokusić się o próbę sprowadzenia wygasania do adaptacji. Ta forma adaptacji rzeczywiście przypomina wygasanie również i tym, że ulega spontanicznej restytucji oraz rozhamowaniu. Na podobieństwa te zwrócił uwagę Humphrey (1930, 1933), który taką adaptację do powtarzanych, nagłych bodźców stwierdził u ślimaków i żółwi. Tego rodzaju negatywne przyzwyczajenie wykryto również w odruchowych reakcjach na wielokrotne dotykanie ogona u szczurów z rdzeniem kręgowym odizolowanym od mózgu (Prosser i Hunter, 1936) 2 oraz w niektórych odruchach brzusznych (abdominal) u człowieka (Lehner, 1941). Najwidoczniej w świecie istot żywych istnieje szeroko rozprzestrzeniona tendencja do tego, aby nie reagować na bodźce powtarzane bez wzmocnienia.

Jednakże o adaptacji mamy w ogóle mniej wiadomości niż o eksperymentalnym wygasaniu reakcji jako jej szczegółowym przypadku, toteż wprowadzenie terminu ogólniejszego nie da nam tu żadnej korzyści. Co więcej, ten ogólny termin odnosi się do tak wielu zjawisk, rozpoczynając od „adaptacji do ciemności”, a kończąc na „adaptacji do otoczenia”, że jako nazwa pewnych dynamicznych właściwości zachowania się ma on znaczenie bardzo nieokreślone. Nie można zaprzeczyć, że niektóre wypadki adaptacji mogą rzucić pewne światło na naturę zjawisk wygasania reakcji. Jest zupełnie możliwe, iż negatywna adaptacja reakcji zaskoczenia u żółwi i OW mrugania u człowieka mogą zależeć od takich samych procesów, ale zadanie nauki polega na wykryciu, co to są za procesy, a nie tylko na innym nazwaniu zjawiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>