Daily Archives 09/23/2017

Eksperymentalne badania nad reakcją nazywania – kontynuacja

Starszą literaturą dotyczącą tworzenia pojąć opracowano dokładniej w pierwszym (amerykańskim – przyp. red.) wydaniu tego podręcznika na str. 800-806. wano O, że znaki tej serii będą się nazywać tak samo, jak znaki serii poprzedniej i zachęcano go, aby już za pierwszą ekspozycją usiłował „odgadnąć” nazwy poszczególnych znaków. Kolejność ekspozycji pier-

Zobacz