Daily Archives 09/22/2017

CEL I OGÓLNY PLAN EKSPERYMENTÓW NAD UCZENIEM SIĘ CZ. II

Nie należy odnosić się lekceważąco do takiego czysto orientacyjnego typu eksperymentu. Zwłaszcza u ludzi różnorodność zadań, których sie uczą, i różnorodność zdolności, form przystosowania i nieprzystosowania, które nabywają, jest tak ogromna, że orientacyjny typ eksperymentu jest tu tak samo usprawiedliwiony jak wstępna eksploracja w zoologii czy w geologii. Uczenie się jest raczej produktem ubocznym innych działalności niż specyficzną działalnością samą w sobie. W związku z tym, jeśliby nawet podstawowy wynik uczenia się miał być zawsze ten sam – coś w rodzaju wytworzenia skojarzenia czy związku S-R – to jednak kombinacji typów działalności i warunków, w jakich wynik ten się uzyskuje, jest bardzo dużo, a jedne warunki bardziej, inne zaś mniej sprzyjają otrzymaniu tego wyniku. A ponieważ psycholog teoretyk zawsze ma nadzieję, że jego badania eksperymentalne będą wykorzystane w takich dziedzinach praktycznych, jak wychowanie czy psychoterapia, zmusza go to do pewnych eksploracji w tych właśnie kierunkach oraz – najprawdopodobniej – także i w wielu innych.

Zobacz