Daily Archives 09/21/2017

Badania nad ZPB

Badania za pomocą stojaka do skoków kontynuowali Tolman i Minium (1942). Uczyli grupę szczurów odróżniać najpierw barwę białą, jako wskaźnik dodatni, od barwy czarnej: ćwiczenie trwało szereg dni, aż do uzyskania prawie bezbłędnego odróżniania. Liczba reakcji ZPB była duża w okresie aktywnego uczenia się, następnie zaś znacznie się obni-

Zobacz