Daily Archives 09/06/2017

Zamiana wskaźników cz. II

Wyniki te przemawiają za teorią Hulla i Spence’a, którą określa się też jako „teorię ciągłości uczenia się”, ponieważ według niej proces uczenia się przebiega od samego początku w sposób ciągły i nie wykazuje żadnych istotnych przerw pomiędzy okresem wstępnym a okresem właściwym.

Zobacz