Daily Archives 08/12/2017

Procedura warunkowania pozornego

Procedura warunkowania pozornego polega na kilkakrotnym stosowaniu samego Sb bez Sw. W eksperymentach nad mruganiem, przepro- wadzonych w warunkach adaptacji do ciemności, ta postać sensytyzacji nie wywiera wyraźnego wpływu (Grant, Norris i Boissard, 1947), ale w innych eksperymentalnych badaniach nad warunkowaniem często stwierdzano, że silny bodziec może Uczulić naturalną reakcję nań w takim stopniu, iż może ją później wyzwolić niemal każdy inny bodziec. A więc ostrożny eksperymentator nie tylko wypróbuje swój Sw przed rozpoczęciem właściwych doświadczeń, aby upewnić się, że nie wywołuje on sam przez się tej reakcji, którą chce się dopiero uwarunkować, ale niekiedy wprowadzi również grupę kontrolną i zastosuje w niej procedurę pozornego warunkowania (Harris, 1941: Wickens i Wickens, 1942). Wyniki wielu z pierwszych badań nad warunkowaniem mogły zależeć od różnych form sensytyzacji i powinno się je sprawdzić, aby stwierdzić, w jakim stopniu wykazały one występowanie autentycznego uczenia się. 

Zobacz