Daily Archives 08/10/2017

Prces uczenia się labiryntu

Idzie o to, że kontrolna grupa „bez pokarmu” nigdy nie znajdowała pokarmu w skrzynce, a więc nie miała też popędu motywującego szukanie skrzynki. Dlatego wyników jej nie można porównywać z wynikami grupy „z pokarmem”, u której popęd taki działał. (Przyp. red.). szych 10 próbach pokarmu nie otrzymywała, wyuczyła się w tym czasie labiryntu równie dobrze, jak kontrolna grupa „z pokarmem”, którą cały czas nagradzano (str. 216).

Zobacz