Daily Archives 08/09/2017

Prawo wzmacniania – dalszy opis

Zwykłe sposoby formułowania prawa Pawłowa zakładają, że Rw i Rb są takie same, choć Pawłów sam wyraźnie stwierdza, iż często reakcje te bardzo się od siebie różnią. Ten temat będzie szerzej omówiony w późniejszych rozważaniach, tutaj zaś trzeba zwrócić uwagę, że nasza wersja omawianego prawa pozostawia kwestię tę otwartą, tzn. jest to tylko ogólne sformułowanie prawa. Dla tego samego powodu .używamy zwrotu „łączność czasowa”. Później zobaczymy, że Sw prawie zawsze poprzedza Sb, choć oba bodźce mogą też zachodzić na siebie w czasie. I wreszcie powinniśmy zaznaczyć, że niektórzy autorzy, niezadowoleni z szerokiego znaczenia, w jakim Pawłów posługiwał się słowem „odruch”, byli skłonni dla ciągu zjawisk Sw-Rw używać terminu ogólniejszego, mianowicie „reakcja warunkowa”. Pojęcie to wywołuje nieporozumienia i dlatego dla oznaczenia ciągu Sw-Rw będziemy stale posługiwać się nazwą „odruch warunkowy” (OW), natomiast termin „reakcja warunkowa” (Rio) zarezerwujemy dla czynności efektorów, stanowiących wykonawczy biegun łuku odruchowego (por. Skinner, 1938).

Zobacz

Kursy języka włoskiego

Mowa Dante Alighieri to piękny język. Niejedna osoba posługuje się nim biegle i chce go coraz lepiej znać. Na pewno warto porozumiewać się takim językiem biegle, rozwijać jego znajomość i wiedzieć więcej o kraju o nazwie Włochy. Niejedna osoba chce znać biegle włoski i niejednej się to udaje. Dobra znajomość języka to podstawa, a wiedza to cenna rzecz. Dzisiaj językiem włoskim włada znacząca część populacji. Jest to język piękny, śpiewny, melodyjny. Niejedna osoba może tym językiem biegle się porozumiewać. Włoski to język piękny, melodyjny, wyjątkowy. Na pewno warto go znać, bo bez tego języka nic w życiu się nie uda. Jak zatem zachęcić młodzież do nauki włoskiego? Kursy języka są popularne, znane i lubiane...

Zobacz