Daily Archives 08/08/2017

Pomiar uczenia się w labiryncie

Za wskaźnik postępów w uczeniu się można by, oczywiście, przyjąć czas każdej poszczególnej próby, miary tej jednak używa się dość rzadko. Przy labiryncie jednoelementowym każdą reakcję można zaklasyfikować jako prawidłową lub nieprawidłową, przy labiryncie wieloelementowym zaś można liczyć błędy popełnione w każdej próbie. Liczenie błędów jest łatwiejsze, gdy stosujemy drzwiczki zapobiegające cofaniu się szczura. Za błąd liczy się często tylko te wypadki, w których zwierzę wejdzie w ślepą uliczkę do pewnej określonej głębokości, dajmy na to 10 cm. Proces uczenia się jako całość można mierzyć posługując się kilkoma wskaźnikami. Wymienimy następujące:

Zobacz