Daily Archives 07/17/2017

Labirynt zaprojektowany przez Wilcoxona i Watersa

Dobre usługi oddaje także prosty labirynt ze skrótem, zaprojektowany przez Wilcoxona i Watersa (1948), (rys. 21-14). Jest on zbudowany na takiej samej zasadzie jak labirynt krzyżowy, który omówimy za chwilę. Wilcoxon i Waters uczyli najpierw szczury skręcać w punkcie wyboru zawsze w jednym i tym samym kierunku, np. w lewo, niezależnie od tego, czy startowały z Su czy z S2, Gdy wyruszały z SlF musiały iść po pokarm do Pj, a gdy z S2 szły drogą do P2. Każdego dnia przeprowadzano cztery próby, wypuszczając zwierzęta z obu skrzynek startowych w następującym porządku: Slt S2, S2, Kiedy szczury osiągnęły kryterium 10 kolejnych bezbłędnych biegów, próby prowadzono nadal, ale stare drogi (na rysunku – linie ciągłe) usunięto, a zamiast nich dodano skróty (linie przerywane). Badacze chcieli stwierdzić, czy w tej sytuacji zwierzęta pójdą prosto z Sl do Px oraz z S2 do P2. Okazało się jednak, że szczury nie wykazały żadnej stałej tendencji do zmierzania w jednym kierunku, poszczególne osobniki biegły różnymi drogami i zmieniały drogę z próby na próbę. Taka zmienność wyników była zresztą z góry do przewidzenia, jeśli uwzględnić następujące momenty: 1) szczury obecnie nie dochodziły do punktu wyboru, a więc nie mogły w nowej sytuacji zastosować wyuczonego uprzednio zachowania: 2) poprzednio znajdowały pokarm zarówno w jednej, jak i w drugiej skrzynce: 3) wykazywały naturalną tendencję do badania nowych dróg, udostępnionych im w punktach startowych.

Zobacz