Daily Archives 07/08/2017

Eksperymenty z sortowaniem

Typowy eksperyment z sortowaniem polega na tym, że mieszamy czy tasujemy przedmioty należące do kilku różnych klas i polecamy badanemu poklasyfikować je, tj. rozsortować według grup, do których one należą, jednakże musi on sam odkryć właściwą zasadę klasyfikacji. Heid- breder (1948, str. 202) w jednym z licznych eksperymentów nad „wynajdywaniem pojęć” (attainment oj concepts) używała serii złożonej z 144 różnych obrazków. Badane (18 studentek uniwersytetu) miały polecenie, pracując możliwie jak najszybciej, rozsortować tę serię na 9 grup, „według samodzielnie wykrytej zasady klasyfikacji”. Czynność ta zajmowała im przeciętnie 10 minut. Reprodukcje niektórych obrazków podano na rys. 20-17.

Zobacz

Dziecięce metody przystosowawcze

W toku rozwoju dziecko zmienia swoje pierwotne, niespójne reakcje na określone wzorce reakcji.Typową dziecięcą reakcją na sukces jest chwalenie się — mechanizm dość powszechnie występujący również u dorosłych. Niepowodzenie wysiłków obliczonych na zrealizowanie własnych motywów przybiera zwykle u dziecka postać jakiegoś rodzaju negacji. Jest to albo negacja faktu niepowodzenia, albo implikowanej niepowodzeniem własnej nieudolności, albo też — nawet — negacja wystąpienia samego motywu. Prześledźmy te, bardzo dobrze znane, dziecięce mechanizmy przystosowawcze. Łagodniejszą formą uzależnienia jest metoda pasożytniczego korzystania z efektów cudzej pracy. Ludzie tacy — aby zasłużyć na łaskę swych „opiekunów” — są submisywni, pokorni, przymilni i gotowi spełnić każde życzenie...

Zobacz